Els precedents històrics. Els segle XVIII

Emma Beltran
Mind Map by Emma Beltran, updated more than 1 year ago
Emma Beltran
Created by Emma Beltran almost 5 years ago
4
0

Description

Els precedents històrics. Els segle XVIII
Tags

Resource summary

Els precedents històrics. Els segle XVIII
1 L'alta edat mitjana
1.1 Els precedents llunyans
1.1.1 218 a.C - S.V d.C
1.1.1.1 ROMANITZACIÓ
1.2 Al-Àndalus
1.2.1 711 - 1492
1.2.1.1 Fe isl+amica i la llengua i la cultura àrabs.
1.2.1.1.1 Desenvolupament econòmic i social
1.3 La formació dels regnes cristians
1.3.1 722
1.3.1.1 Derrota islàmica a Covadonga
1.3.2 985
1.3.2.1 Comte Borrell II trenca la dependència amb el regne franc
1.3.3 1135
1.3.3.1 Casament entre el comte Ramon Berenguer IV i la princessa Peronella ➝ Corona d'Aragó
1.4 La societat feudal
1.4.1 1000
1.4.1.1 FEUDALISME
1.4.1.1.1 Desigualtat jurídics
2 La baixa edat mitjana
2.1 L'expansió dels regnes cristians
2.1.1 1212 - 1348
2.1.1.1 1212: victòria dels regnes cristians a la batalla de Las Navas de Tolosa
2.1.1.2 Domini musulmà es limitava al regne de Granada
2.1.1.3 Conquesta de Mallora ➝ expansió catalana per la Mediterrània
2.1.1.4 Creixement de les ciutats, comerç i artesania
2.1.1.4.1 Ciutadans honrats; els mercaders; menestrals
2.2 La crisi baixmedieval
2.2.1 1333
2.2.1.1 Mala collita ➝ cicle de fam i epidèmies
2.2.2 1348
2.2.2.1 Pesta negra
2.2.2.1.1 Disminució de la població i pagesos de remença exigeixen la fi de la servitud
2.2.3 S. XIII
2.2.3.1 La Mesta
2.3 Els Trastàmara i el Compromís de Casp
2.3.1 Enric II assoleix el poder de Castella
2.3.2 Proclamació rei Ferran d'Antequera ➝ Ferran I
2.3.2.1 Compromís de Casp
2.4 Les institucions polítiques
2.4.1 Uniformitat jurídica i política
2.4.1.1 Corona de Castella
2.4.1.1.1 Monarquia autoritària
2.4.1.2 Corona d'Aragó
2.4.1.2.1 Confederació d'estats
2.4.1.2.2 Creació Generalitat de Catalunya
2.4.1.2.3 Consell de Cents
2.4.1.2.4 Monarquia Pactista
3 La unió de corones. Els Àustries
3.1 La unió personal
3.1.1 Reis catòlics
3.1.1.1 Unió dinàstica
3.1.1.2 Corones de Castella i Aragó
3.1.1.2.1 Pròpies lleis i institucions
3.2 Les minories ètniques i religioses
3.2.1 300000 conversos i 200000 jueus
3.2.1.1 legislacions discriminatòries
3.2.1.1.1 Inquisició
3.2.1.1.2 1492
3.2.1.1.2.1 Expulsió dels jueus
3.2.1.1.3 1501
3.2.1.1.3.1 Exili i conversió de mudèjars
3.3 L'hegemonia hispànica
3.3.1 Dinastia dels Àustries
3.3.1.1 Monarquia Composta
3.3.1.2 Reforma protestant
3.3.1.2.1 Contrareforma
3.3.1.3 Bandolerime i cors
3.4 La crisi del 1640
3.4.1 Expulsió dels moriscos
3.4.2 paràlisi econòmica i política
3.4.3 Política militarista
3.4.4 Catalunya independent (1640)
3.4.4.1 Guerra dels Segadors
4 Amèrica: conquesta i colonització
4.1 Descobriments i conquestes
4.1.1 Canvis tecnològics
4.1.1.1 Expedicions
4.1.2 Cristòfor Colom
4.1.2.1 Reis Catòlics
4.1.2.1.1 Capitulacions de Santa Fe
4.1.2.1.1.1 Amèrica
4.1.3 Fites
4.1.3.1 Istme de Panamà
4.1.3.2 Primera volta al món
4.1.3.3 Imperi asteca
4.1.3.4 Imperi inca
4.2 La formació de l'imperi colonial
4.2.1 Colonització
4.2.1.1 Esclavitud
4.2.1.2 Disminució espectacular de la població
4.2.2 Consell d'índies, virregnats de Nova Espanya i Perú
5 Els Borbons
5.1 La guerra de Successió i els decrets de Nova Planta
5.1.1 Felip V
5.1.1.1 Inicia la branca espanyola dels Borbons
5.1.2 Gran aliança de Haia
5.1.2.1 vs. Borbons
5.1.2.1.1 Guerra internacional
5.1.3 1713
5.1.3.1 Tractat d'Utrecht
5.1.4 11 Setembre 1714
5.1.4.1 Ocupació Borbons a Barcelona
5.1.4.1.1 Decrets de Nova Planta
5.2 La pràctica de l'absolutisme
5.2.1 Implantament de l'absolutisme
5.2.1.1 Consells
5.2.1.1.1 A mans de secretaris d'estat i de despatx
5.2.1.2 Manteniment Consell de Castella
5.2.2 Política de reformes
5.2.2.1 Despotisme il·lustrat
5.2.2.1.1 Modernització del país mitjançant mesures racionalitzadores
5.2.2.1.2 Liberalització del comerç amb Amèrica
5.2.2.1.3 Prohibició de l'ensenyament en català
5.3 Els límits de les reformes
5.3.1 Revolució Francesa (1789)
6 Societat i economia al segle XVIII: canvis i continuïtats
6.1 La pervivència de la societat d'Antic Règim
6.1.1 Estaments privilegiats
6.1.1.1 Van mantenir els seus drets
6.1.2 Diferenciació social a les ciutats
6.1.3 Mon agrari
6.1.3.1 Al nord i a l'est
6.1.3.1.1 Predominaven les families camperoles
6.1.3.2 Al centre i al sud
6.1.3.2.1 Jornalers agraris
6.2 L'expansió de l'economia catalana
6.2.1 Creixement demogràfic i econòmic
6.2.1.1 Increment de població i disminució de la mortalitat
6.2.1.1.1 80% població al camp
6.2.1.2 Canvis en l'agricultura
6.2.1.2.1 Increment de l'extensió de la superfície cultivada
6.2.1.2.2 Introducció de nous conreus
6.2.1.2.3 Reducció del guaret
6.2.1.2.4 Producció per l'autoconsum
6.2.1.2.4.1 Producció per a la venda
7 Hispanoamèrica al segle XVIII
7.1 L'organització poítica
7.1.1 Formació dels virregnats de Nova Granada i del Riu de Plata
7.1.1.1 Baixa noblesa i burgesia
7.1.1.1.1 càrrec de virrei
7.2 La societat americana
7.2.1 Creixement demogràfic i econòmic
7.2.2 Constituida
7.2.2.1 Grups racials
7.2.2.1.1 Criolls
7.2.2.1.2 Mestisos
7.2.2.1.3 Indis
7.2.2.1.4 Mulats
7.2.2.1.5 Lliberts
7.2.2.1.6 Esclaus
7.2.3 Espanyols peninsulars
7.2.3.1 Monopolitzaven càrrecs de l'Administració i en el govern
7.2.3.1.1 Emancipació
7.3 El comerç colonial
7.3.1 Liberalització del comerç
7.3.1.1 Augment d'intercanvis i exportació de productes espanyols
7.3.1.2 Exportació de productes locals i regionals
7.3.1.2.1 Desenvolupament de la producció pròpia
8 El neoclassicisme. La Il·lustració
8.1 Del barroc al neoclassicisme
8.1.1 Transició de l'estil barroc al neoclassicisme durant el S. XVIII
8.1.1.1 Arquitectes neoclàssics
8.1.1.1.1 Tendència vers les formes majestuoases
8.1.1.1.1.1 Exaltació del poder i l'autoritat de la monarquia
8.1.2 Carles III
8.1.2.1 Si'inscriuen algunes obres destinades a l'embelliment de Madrid
8.1.3 Pintura
8.1.3.1 Francisco de Goya
8.2 La Il·lustració a Espanya i a Catalunya
8.2.1 Progrés en camps com la ciència, la historiografia, la filosofia i la literatura
8.2.1.1 Expulsió dels jesuïtes
8.2.1.1.1 Control més gran del govern sobre l'ensenyament
8.2.1.2 Prevencions manifestades per l'Inquisició
8.2.1.3 Premsa
8.2.1.3.1 Aparició de revistes setmanals i mensuals
Show full summary Hide full summary

Similar

Historia de España: Al-Ándalus
maya velasquez
Primera Guerra Mundial
Diego Santos
Test sobre Los Reyes Católicos - La integración de las coronas
maya velasquez
La Guerra de la Independencia y Revolución Liberal
maya velasquez
Historia de España S. XVIII, XIX y XX.
Diego Santos
Historia de España: Constituciones y fechas
maya velasquez
Tema 2: Revoluciones liberales y movimientos nacionalistas en Europa
Joaquín Ruiz Abellán
La Dictadura Franquista
Diego Santos
Historia Contemporánea: Los fascismos
María Salinas
Consecuencias de la guerra civil
ignaciobll
Arte Egipcio
maya velasquez