Estructura del cos humà

ginagraell92
Mind Map by ginagraell92, updated more than 1 year ago
ginagraell92
Created by ginagraell92 almost 5 years ago
6
0

Description

fisiopatologia

Resource summary

Estructura del cos humà
1 Organitzacio del cos humà
1.1 Nivell atomic i molecular
1.1.1 Particules + elementals son atoms i molecules.
1.1.2 Combinacio d'atoms dona lloc a molecules.
1.1.3 Molecules inorganiques: + abundants h2o i sals minerals.
1.1.4 Molecules organiques: glucids, lipids, proteines i AA.
1.2 Nievell cel·lular
1.2.1 Cel. unitat + petita q realitza les funcions vitals:
1.2.1.1 Relació
1.2.1.1.1 Interaccionen amb el medi captant estimuls i emetent respostes com moviments o secrecions, tmb usan hormones o neurotransmissors.
1.2.1.2 Nutrició
1.2.1.2.1 A traves de ls reaccions metaboliques obtenen la materia i energia q necessiten x creixer i manternir-se vives.
1.2.1.3 Reproducció
1.2.1.3.1 Creacio d cel. iguals a ellas.
1.3 Nivell anatomic
1.3.1 Teixits: Agrupacio d'un mateix tipus de cel. x fer un funcio comuna.
1.3.2 Organs: Conjunt d teixits q cooperen x dur a terme una funcio concreta.
1.3.3 Sistemes: Agrupacions d'organs formats pel mateix tipus de teixit x realitzar una determinada funcio
1.3.4 Aparells: Conjunt d'organs Coordinats x dur a terme un funcio determinada i comuna.
1.4 Nivell organisme viu
1.4.1 Format per el nivell atomic i molecular, celular i atomic.
2 Anatomia
2.1 Ciencia q estudia l'estructura dls essers vius. Estudia la forma, la topografia, la ubicació, la disposicio i la relacio entre sí dls diferents organs, aparells i sistemes.
2.1.1 Topografia corporal: estudi d ls zones, plans, regions i segments e q es pot dividir el cos.
2.1.1.1 Posicions anatomiques
2.1.1.1.1 Sedestacio ( assegut )
2.1.1.1.2 Bipedestacion ( depeu )
2.1.1.1.3 Decubit ( tumat )
2.1.1.1.4 Estandar: Aquella que esta de peu o estirat amb el cap recte, ulls oberts mirants endevant i al mateix nivell, braços estesos al costat del cos amb els pamells mirant endevamnt i amb les cames estirades i juntes i peus paral·lesl i talons junts. Serveix x poder localitzar ls parts del cos sense equivocarnos.
2.1.1.2 Plans de referencia
2.1.1.2.1 Sagital: Pla vertical q divideix el cos en metiat dreta i esquerra.
2.1.1.2.2 Frontal: divisio del cos en meitat anterior o posterior.
2.1.1.2.3 Transversal: Divideix el cos en meitat superior i inferior
2.1.1.3 Termes de direccio
2.1.1.3.1 Cranial / superior / cefalica
2.1.1.3.2 Superficial / profund
2.1.1.3.3 Ventral / anterior
2.1.1.3.4 Distal
2.1.1.3.5 Lateral / externa
2.1.1.3.6 Dorsal / posterior
2.1.1.3.7 Caudal / inferior
2.1.1.3.8 Medial / interna
2.1.1.3.9 Proximal
2.1.1.4 Termes de moviment
2.1.1.4.1 Flexio / extencio: Disminuir / augmentar l'angles format x una articulacio.
2.1.1.4.2 Abduccio / Aduccio: Allunyar / apropar una extremitat d l'eix dl cos.
2.1.1.4.3 Rotacio: Gir al voltat del seu propi eix.
2.1.1.4.4 Circunduccio: Gir al voltant d l'eix dl cos.
2.1.1.4.5 Supinacio / Pronacio: girar cap adalt / abaix.
2.1.2 Anatomia descriptiva
2.1.2.1 Regions del cos:
2.1.2.2 Cavitat corporal: espais q ajuden a protegir, seperar i sostenir els organs interns.
2.1.2.2.1 Dorsal
2.1.2.2.1.1 Cranial ( encefal, cerebel )
2.1.2.2.1.2 Vertebral o espinal ( columna vertebal conte medula espinal )
2.1.2.2.2 Ventral
2.1.2.2.2.1 Toracica: envoltada x ls costelles i musculs dl pit, limitat pel diafragma a la cara ventral.
2.1.2.2.2.2 Abdominopelvica
2.1.2.2.2.2.1 Abdominal ( superior )
2.1.2.2.2.2.2 Pelvica ( inferior )
3 Fisiologia i fisiopatologia
3.1 Fisiologia: ciencia q estudia ls funcions dls essers vius.
3.2 Fisiopatologia: estudi d ls funcions fisiologiques alterades.
Show full summary Hide full summary

Similar

Definiciones básicas de planos, ejes, movimientos y articulaciones
Drescher
Generalidades de osteología.
Daryl Benavides
Sistemas del Cuerpo Humano
Diego Santos
Anatomía cabeza
maca.s
Resúmenes 3er Parcial.- Embriología, Histología y Anatomía
Mario Alberto Solis Villanueva
Test - Huesos del Cráneo
Christhian Revolorio
ANATOMÍA...
Ulises Yo
Miembro Superior
maca.s
FUNDAMENTOS DE LA EMBRIOLOGÍA.
fperezartiles
Aparato CIRCULATORIO - De Mapa Mental
JL Cadenas
Músculos del Cuello
Javier Andrés Troncoso Bichara