ESTADÍSTICA

Maria Pilar Díez Fontanet
Mind Map by Maria Pilar Díez Fontanet, updated more than 1 year ago
Maria Pilar Díez Fontanet
Created by Maria Pilar Díez Fontanet almost 5 years ago
12
0

Description

Mireia Manuel, Jordi Bonet, Sergi Briansó i Pilar Díez

Resource summary

ESTADÍSTICA
1 CONSISTEIX EN
1.1 Últim pas: Obtenció de conclusions
1.2 3 pas: Anàlisi de dades
1.3 2n pas: Organització i representació de dades
1.4 1r pas: Recollida de dades
2 CONCEPTES
2.1 MOSTREIG
2.1.1 Reunió de dades que estudiem.
2.2 DADES
2.2.1 Els valor obtinguts
2.3 INDIVIDU
2.3.1 Elements que componen la població
2.4 MOSTRA
2.4.1 Conjunt de la població
2.5 VALOR
2.5.1 Diferents resultats que obtenim
2.6 POBLACIÓ
2.6.1 Conjunt d'elements estudiats
3 VARIABLES ESTADÍSTIQUES
3.1 VARIABLE QUALITATIVA
3.1.1 VARIABLE QUALITATIVA NOMINAL
3.1.1.1 Modalitats no numèriques sense ordre.
3.1.2 QUALITATIVA ORDINAL
3.1.2.1 Modalitats no numèriques amb ordre.
3.1.3 Permeten l'expressió d'una característica o qualitat
3.2 VARIABLE QUANTITATIVA
3.2.1 VARIABLE DISCRETA
3.2.1.1 Pren valors aïllats.
3.2.2 VARIABLE CONTINUA
3.2.2.1 Pren valors compresos entre 2 nombres.
3.2.3 S'expressa mitjançant un número
4 FREQÜÈNCIES I TAULES
4.1 Ordenació en forma de taula de les dades estadíestiques
4.1.1 TIPUS
4.1.1.1 Freqüència absoluta
4.1.1.1.1 Vegades que apareix un valor
4.1.1.2 Freqüència relativa
4.1.1.2.1 Divisió entre freqüència absoluta i nombre de dades
4.1.1.3 Freqüència acumulada
4.1.1.3.1 Suma de freqüències absolutes
4.1.1.4 Freqüència relativa acumulada
4.1.1.4.1 Divisió entre freqüència acumulada i nombre de dades
5
6 GRÀFICS ESTADÍSTICS
6.1 Ajuda a representar la informació de les gràfiques
6.2 VARIABLES DISCRETES
6.2.1 Diagrama de barres
6.2.2 Polígon de freqüències
6.3 VARIABLES CONTINUES
6.3.1 Histograma
6.3.2 Polígon de freqüències
7 MESURES
7.1 Posició
7.1.1 Quartils
7.1.1.1 Divideixen la distribució en quatre parts
7.1.2 Percentils
7.1.2.1 Divideixen la distribució en cent parts
7.1.3 Decils
7.1.3.1 Divideixen la distribució en deu parts
7.2 Centralització
7.2.1 Moda
7.2.1.1 El valor de màxima freqüència.
7.2.2 Mitjana
7.2.2.1 Suma del valors i dividit pel nombre de dades
7.2.3 Mediana
7.2.3.1 (1,2,3,4,5,6,7,8,9) En aquest cas , 5 es la mitjana.
7.3 Disperció
7.3.1 Rang
7.3.1.1 Diferència entre la major i menor de les dades
7.3.2 Variància
7.3.2.1 Mitjana aritmètica dels quadrats de les diferències de les dades amb la mitjana
7.3.3 Desviació típica
7.3.3.1 Arrel quadrada positiva de la variància
Show full summary Hide full summary

Similar

Ecuaciones Estadísticas
Diego Santos
BIOESTADISTICA
Ad Card
Medidas Estadísticas Bivariantes de Regresión
Fernando Henao Castaño
Las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa
Olga sofia Gonzalez
METODOS PROBABILISTICOS
duvan heavy
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS
Edison Andres Pinto
MUESTREO Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES
Yumary Lima Ruiz
Inferencia, Estimación y Contraste de Hipotesis
bruceepz
ESTADÍSTICA
yocristina.2000
ESTADÍSTICA - GRUP 1 4t C
pauboschalfocea
ESTADÍSTICA
adriaespasa