Estadística 3r Eso C grup 2

Mirana Eid
Mind Map by Mirana Eid, updated more than 1 year ago
Mirana Eid
Created by Mirana Eid almost 5 years ago
10
0

Description

Grup 2, Mirana Eid, Genis Belchi, Clàudia Lara i Victor Buitron

Resource summary

Estadística 3r Eso C grup 2
1 Variables estadístiques
1.1 Definició
1.1.1 cadascun dels aspectes que es vol conèixer sobre la població
1.2 Tipus
1.2.1 Quantitatius
1.2.1.1 Les dades es poden contar
1.2.1.1.1 Discretes
1.2.1.1.1.1 Pren valors en un conjunt finit de nombres
1.2.1.1.2 Continues
1.2.1.1.2.1 Prendre qualsevol valor d'un interval.
1.2.2 Qualitatius
1.2.2.1 Les dades no es poden contar
2 Definició
2.1 Ciència que recull i ordena dades per analitazar-les
2.1.1 Exemple
2.1.1.1 Estadística Temperatura Mitjana del mes d'agost
3 Mostra i població
3.1 Mostra
3.1.1 Definició
3.1.1.1 Quantitat petita d'una població utilitzada per analitzar-la
3.1.1.1.1 un grup de persones
3.2 Població
3.2.1 Definició
3.2.1.1 El conjunt d'elements que se someten a un estudi estadístic
3.2.1.1.1 Població d'una ciutat
4 Mesures de centralització
5 Gràfics estadístics
5.1 Definició
5.1.1 Forma de representar els resultats d'un estudi estadístic
5.2 Exemples
5.2.1 Diagrama de barres
5.2.2 Diagrama de sectors
5.2.3 Altres representacions
5.2.3.1 Piràmides de població
5.2.3.2 Cartograma
6 Mesures de posició
7 Freqüències i taules
7.1 Definició
7.1.1 Forma o manera d'organitzar les dades
7.2 Exemples
7.2.1 Freqüència absoluta
7.2.1.1 Número de vegades que es repeteix el valor
7.2.2 Freqüència relativa
7.2.2.1 Quocient entre freqüència absoluta i nombre total de dades
7.2.3 Les taules organitzen les dades (freqüències)
8 Mesures de dispersió
8.1 Definició
8.1.1 Mesura la concentració o la dispersió de les dades
8.2 Exemple
8.2.1 Rang
8.2.1.1 Diferència entre el valor màxim i el valor mínim
8.2.2 Variància
8.2.2.1 Mitjana aritmètica del quadrats de les desviacions
8.2.3 Desviació típica
8.2.3.1 Arrel quadrada positiva de la variància
8.2.4 Desviació d'un valor respecte de la mitjana
8.2.4.1 Diferència entre aquest valor i la mesura
9 Centralització = Posició
9.1 Definició
9.1.1 Valors al voltant dels quals se situa la resta de valors
9.2 Exemples
9.2.1 Mitjana aritmàtica
9.2.1.1 Valor central al voltant del qual estan repartits la resta de valors
9.2.2 Moda
9.2.2.1 Valor que es repeteix més vegades
9.2.3 Mediana
9.2.3.1 Valor central, davant i darrere seu hi ha les mateixes dades

Media attachments

Show full summary Hide full summary

Similar

Estadística Grup:4
samuelmartinda
Estadística
claudia ramos
Laia Balada,Samuel Martin,Merce Bosch i Guillem Garzón.
girolaiabalada1
THE CASES - GERMAN
Holly Miles
HRCI Glossary of Terms A-N
Sandra Reed
Repaso de Revalida Enfermeria 2015
Francisco Rivera
1PR101 1.test - 1. část
Nikola Truong
Criminalistica
Ayelen Caballero
mi mapa conceptual
Magda Hernandez
Administración de la Mercadotecnia
Pedro Luis Ruiz Muñoz