TEMA 1: El segle XVIII

Pol Ferrer Lopez
Mind Map by Pol Ferrer Lopez, updated more than 1 year ago
Pol Ferrer Lopez
Created by Pol Ferrer Lopez almost 5 years ago
9
0

Description

Mapa conceptual de Historia del tema 1 Antic Regim. Entregar el día 8 antes de las 23.59.
Tags

Resource summary

TEMA 1: El segle XVIII
1 L'EDAT MITJANA
1.1 LA BAIXA EDAT MITJANA
1.1.1 L'EXPANSIÓ DELS REGNES CRISTIANS
1.1.1.1 Victoria dels regnes crisitans a la Batalla de Tolosa va facilitar l'expansió.
1.1.1.2 Jaume I conquereix Mallorca i Valencia
1.1.1.2.1 S'inicia la expansió catalana pel Mediterrani.
1.1.1.2.1.1 Creació d'un imperi comercial i maritim important
1.1.1.2.1.2 L'expansió va fer creixer les ciutats, el comerç i la artesanía.
1.1.1.2.1.2.1 Artesans
1.1.1.2.1.2.2 Mercaders
1.1.2 LA CRISI BAIXMEDIEVAL
1.1.2.1 La mala collita de 1333
1.1.2.1.1 Cicle de fam i epidèmies.
1.1.2.2 Arribada de la Pesta negra al 1348
1.1.2.2.1 -1/3 de la població
1.1.2.3 Els pagesos de remença exigeixen la fi de la servitud
1.1.2.4 Es crea la BUSCA (acció en contra del govern) i la BIGA (la contra)
1.1.3 ELS TRASTÀMARA
1.1.3.1 S'inicia la dinastía amb Enric II
1.1.3.2 Fi del casal de Barcelona.
1.1.3.2.1 Periode d'interregne
1.1.3.3 El comte D'Urgell te un gran suport a Catalunya
1.1.3.4 Ferran d'Antequera (trastàmara) va tenir presencia important.
1.1.3.4.1 Proclamat rei
1.1.3.4.1.1 Compromís de Casp
1.1.4 LES INSTITUCIONS POLÍTIQUES
1.1.4.1 Uniformitat jurídica i política de la Corona d'Aragó.
1.1.4.1.1 constituida com una confederació 'destats
1.1.4.2 Castella es un exemple de monarquia autoritaria.
1.1.4.3 Creació de la GENERALITAT DE CATALUNYA
1.1.4.3.1 Govern de les ciutats cedit als consells com
1.1.4.3.1.1 CONSELL DE CENT
1.1.4.4 Fi s. XV
1.1.4.4.1 Monarquia Pacifista
1.2 L'ALTA EDAT MITJANA
1.2.1 ELS PRECEDENTS LLUNYANS
1.2.1.1 Al 218 aC s'inicia la dominació romana d'Hispania fins al s. V dC
1.2.1.2 Profunda romanització del territori
1.2.1.3 Al 411 els visigots (poble germànic) van entrar a la penisula i al s VII ja la dominaven quasi del tot.
1.2.2 AL-ÀNDALUS
1.2.2.1 Al 711 van entrar a la Península tropes islàmiques. Al 720 ja van ocupar tot el territori
1.2.2.2 Amb la derrota de la Batalla de Poitiers la majoria de hispanoromans es van convertir a l'islam
1.2.2.2.1 La capital va ser Cordova. I van crear...
1.2.2.2.1.1 Emirats independents
1.2.2.2.1.2 Califats
1.2.2.2.1.3 Taifes
1.2.2.3 L'ultim estat islàmic va ser el regne de Granada conquerit al 1492
1.2.3 LA FORMACIÓ DELS REGNES CRISTIANS
1.2.3.1 Derrota islámica a Covadonga
1.2.3.1.1 Consolidació dels regnes de Lleó i Castella.
1.2.3.2 Navarra ocupada pels francs.
1.2.3.2.1 Aragó obtingué la independencia de Navarra al s. XI
1.2.3.3 Els comtats catalans van esdevenir el territorio de Catalunya Vella
1.2.3.3.1 Ramon Berenguer IV es casa amb Peronella fila del rei d'Aragó.
1.2.3.3.1.1 CORONA D'ARAGÒ
1.2.3.3.1.1.1 En uns anys es produeix la conquesta de la Catalunya Nova
1.2.3.3.1.1.2 El casal comtal de Barcelona es va expandir per Occitània
1.2.3.3.1.1.3 A la Batalla de Muret mor Pere I pels francesos.
1.2.4 LA SOCIETAT FEUDAL
1.2.4.1 Arriba el FEUDALISME
1.2.4.1.1 Partia del principi esencial de la Desigualtat Jurídica
1.2.4.2 Clase alta ostentava la Senyoria Jurisdiccional dels seus territoris
1.2.4.2.1 Anomenats també FEUS
1.2.4.3 Els domins senyorials es dividien en
1.2.4.3.1 LA RESERVA
1.2.4.3.1.1 terres que el senyor reservava per al seu us i benefici directe
1.2.4.3.2 LES TINENCES
1.2.4.3.2.1 Treballades directament pels pagesos
1.2.4.4 L'esglesia obtenia el DELME de les terres
2 LA UNIÓ DE CORONES. ELS AUSTRIES
2.1 LA UNIÓ PERSONAL
2.1.1 Unió dinástica del princep Ferran i Isabel de Castella
2.1.1.1 REIS CATÓLICS
2.1.2 Castella era superior de manera...
2.1.2.1 Territorial
2.1.2.2 Demogràfica
2.1.2.3 Economica
2.1.3 A Aragò van crear el CONSELL D'ARAGÓ
2.1.3.1 Lloctinents per a cada regne
2.2 MINORIES ÈTNIQUES I RELIGIOSES
2.2.1 Al inici van haver-hi 300.000 conversos i 200.000 jueus.
2.2.1.1 En alguns llocs superaven el 30 % de la població
2.2.2 Decrets de puresa de sang
2.2.3 Al 1478 es va crear la INQUISICIÓ
2.2.3.1 tribunal eclesiàstic contra heretgies
2.2.3.1.1 JUDAISME
2.2.4 Al 1492 van expulsar els jueus
2.2.5 Van donar a decidir als Mudéjars si es convertien o s'anaven
2.2.5.1 Moriscos

Annotations:

 • Mudejars convertits
2.3 L'HEGEMONIA HISPÀNICA
2.3.1 S'inicia dinastía dels Austries
2.3.1.1 Monarquia Composta
2.3.2 El tresor americà no para de crèixer i dona una gran quantitat de recursos
2.3.3 REFORMA PROTESTANT
2.3.3.1 iNICI CONTRAREFORMA

Annotations:

 • Suport al papat i a l'Esglesia catòlica
2.4 CRISI DEL 1640

Annotations:

 • Estancament demogràfic. Paralisi económica i social.
2.4.1 Comte duc d'Olivares

Annotations:

 • Monarca que te una política uniformitzadora. Vol reduir la sobirania dels regnes.
2.4.1.1 Revolució catalana
2.4.2 Guerra dels Segadors

Annotations:

 • 1640-1659
2.4.2.1 Triomf reial
3 ELS BORBONS
3.1 LA GUERRA DE SUCCESSIÓ
3.1.1 Monarquia hispánica de Felip V
3.1.1.1 Gran Aliança de l'Haia
3.1.1.1.1 Comença guerra internacional
3.1.2 Austriacistes nombrosos a la corona d'Aragó
3.1.2.1 Primera guerra civil peninsular
3.1.3 Batalla Almansa (1707)
3.1.3.1 Tractat d'Utrecht amb França
3.1.4 Decrets de Nova Planta
3.1.4.1 Cadastre

Annotations:

 • impostos directes pagats pels catalans es multipliquen per 7,3
3.2 L'ABSOLUTISME
3.2.1 Corts de Castella

Annotations:

 • Atribucions dels secretaris d'estat i de despatx
3.2.2 Consell de Castella
3.2.2.1 Despotisme Ilustrat

Annotations:

 • Aplicat per Carles III
3.2.3 Algunes reformes van provocar el MOTÍ DE SQUILLACE
3.2.3.1 Liberalització del comerç amb Amèrica
3.2.3.2 Prohibició de l'ensenyament en català.
3.3 ELS LIMITS DE LES REFORMES
3.3.1 Esclat de la REVOLUCIÓ FRANCESA (1789)
3.3.1.1 Gracies a aixó van aplicar polítiques mes conservadores
4 CONQUESTA AMÈRICA
4.1 DESCOBRIMENTS I CONQUESTES
4.1.1 Introducció de canvis tecnológics
4.1.1.1 Afecten a la navegació
4.1.2 Crisòfor Colom

Annotations:

 • mercader d'origen probablement genovés. Comença a idear una NOVA RUTA de travessar l'oceà d'oest a est.
4.1.2.1 1492: Ell i els Reis Catòlics firmen les CAPITULACIONS DE SANTA FE
4.1.3 EXPANSIÓ AMERICANA
4.1.3.1 Descobrment de l'istme de Panamà

Annotations:

 • per Vasco Núñez de Balboa. Confirma la existencia del continent americà. Descobriment ocea Pacífic.
4.1.3.2 La Primera Volta al món

Annotations:

 • dirigida per Fernaõ Magalhães
4.1.3.3 CONQUESTA IMPERI ASTECA

Annotations:

 • Per Hernán Cortés. 1519-1521
4.1.3.4 CONQUESTA IMPERI INCA

Annotations:

 • Per Francisco Pizarro 1531-1533
4.2 LA FORMACIÓ DE L'IMPERI COLONIAL
4.2.1 Legalització de les Enncomiendas

Annotations:

 • Repartiment d'indis entre els conqueridores. 1512
4.2.2 Empresa americana organitzada per la Corona
4.2.2.1 Casa de Contratación de Sevilla
4.2.3 Disminució espectacular de la població
4.2.4 La monarquia crea el Consell d'Indies
4.2.4.1 VIRREGNATS DE NOVA ESPANYA I PERU
4.2.5 Creació a Barcelona de les LEYES NUEVAS
5 LA SOCIETAT I ECONOMIA AL SEGLE XVIII
5.1 LA SOCIETAT DE L'ANTIC REGIM
5.1.1 Els estaments privilegiats van mantener els seus drets.
5.1.2 Manteniment de Mayorazgos senyorials i vinculació dels bens eclesiastics
5.1.3 Diferenciació social a les ciutats
5.1.4 Mon agrari
5.1.4.1 Nord i Est

Annotations:

 • predominaven families camperoles amb terres de lloger
5.1.4.2 Centre i Sud

Annotations:

 • predominaven els jornalers agraris que no disposaven de terres
5.2 L'EXPANSIÓ DE L'ECONOMIA CATALANA
5.2.1 Disminució mortalitat catastrófica
5.2.2 Extensió superficie cultivada
5.2.2.1 Nous correus
5.2.3 Van reduir el guaret
5.2.4 Especialització agrària
5.2.4.1 Pasen de la producción per a l'autoconsum -> Producció per a la venda
5.2.4.2 REVOLUCIÓ AGRÀRIA
5.2.4.3 El sistema domiciliari ocupava les families camperoles en les epoques de poc treball al camp
5.2.4.4 Molts treballadors a les MANUFACTURES
5.2.4.5 A la fi del segle XVIII Catalunya va ser...
5.2.4.5.1 MERCAT INTEGRAT
6 HISPANOAMÈRICA
6.1 ORGANITZACIÓ POLÍTICA
6.1.1 Formació Virregnats
6.1.1.1 Alguns membres de la baixa noblesa van assolir el carrec de VIRREI
6.1.2 Audiencies de Caracas i Cuzco
6.1.3 Ocupació de California
6.2 LA SOCIETAT AMERICANA
6.2.1 Gran creixement demogràfic i econòmic
6.2.2 Constituida per grups racials
6.2.2.1 Criolls
6.2.2.2 Mestisos
6.2.2.3 Indis
6.2.2.4 Mulats
6.2.2.5 Lliberts
6.2.2.6 Esclaus negres
6.2.3 Per damunt de tot els Espanyols Peninsulars
6.2.3.1 Porten a la creació de moviments per L'EMANCIPACIÓ
6.3 EL COMERÇ COLONIAL
6.3.1 Liberització del comerç en dues etapes
6.3.1.1 A la segona es fa el DECRET DE 1778
6.3.2 Cadis es fonamenta per la Reexportació de productes d'altres països
6.3.2.1 Pero es centraren en L'EXPORTACIÓ DE PRODUCTES LOCALS I REGIONALS
7 NEOCLASICISME
7.1 L'ARQUITECTURA NEOCLÀSICA

Annotations:

 • Retorn a les formes clàssiques amb un predomini de la lini recta i un destacat sentit de la composició de l'equilibri.
7.1.1 Exaltació del poder i l'autoritat pels artistes.
7.1.1.1 Construcció de llocs importants
7.1.1.1.1 Palau Reial de Madrid
7.1.1.1.2 Ciutadella de Barcelona
7.2 En la pintura destaca FRANCISCO DE GOYA.
7.2.1 Finor i elegancia dels retrats de la noblesa
8 IL·LUSTRACIÓ
8.1 Progres de la ciencia, historiografía, filosofía, literatura,...
8.2 Expulsió dels Jesuïtes
8.3 Esforç educatiu mes important per la JUNTA DE COMERÇ DE BARCELONA
8.4 Molts intelectuals importants

Annotations:

 • Benito Jeronimo Feijoo, Gaspar Melchor de Jovellanos i Gregori Maians.
8.5 Destaquen els historiadors:JAUME CARESMAR i ANTONI DE CAMPMANY
8.6 Eclosió de la premsa
8.6.1 Aparició de revistes
Show full summary Hide full summary

Similar

SIMULACRO DE SOCIALES.
Nayibe Perilla
Examen de Sociales - GED
Diego Santos
Test de Geografía
maya velasquez
Los tres sectores de la sociedad
Adrián Ricco
LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
jimenalopezbarca
LA PREHISTORIA.
Manuel Jesús García
Tema 1:ANTIGUO RÉGIMEN Y LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII
ivanbarrosillo
Tema 1
Josu PC
EL PENSAMIENTO POLITÍCO MODERNO
sandrispaty
Los seres vivos
Mario Cebrián 06
COMPUTADORA PERSONAL
sara carravilla