Els precedents històrics. El S.XVIII

monicabosch98
Mind Map by monicabosch98, updated more than 1 year ago
monicabosch98
Created by monicabosch98 almost 5 years ago
3
0

Description

historia segle XVIII
Tags

Resource summary

Els precedents històrics. El S.XVIII
1 L'alta edat mitjana
1.1 Els precedents llunyans
1.1.1 Al 5000 aC
1.1.1.1 Agricultura i ramaderia
1.1.1.1.1 Neolític
1.1.2 218 a.C
1.1.2.1 Romanització d'Hispània
1.1.2.1.1 Nova economia
1.1.2.1.1.1 Blat
1.1.2.1.1.2 Vinya
1.1.2.1.1.3 Olivera
1.1.2.1.2 LLatí
1.1.2.1.3 Dret Romà
1.1.3 S.V
1.1.3.1 Pobles germànics penetren península
1.1.3.1.1 S.VII
1.1.3.1.1.1 Visigots dominen la península
1.2 Al-Àndalus
1.2.1 Any 711
1.2.1.1 Entren tropes islàmiques península
1.2.1.1.1 Any 720
1.2.1.1.1.1 Ocupen tota península
1.2.1.1.1.1.1 1492
1.2.1.1.1.1.1.1 Reis Catòlics conquereixen Regne nassarita de Granada
1.2.1.1.1.1.1.1.1 1609
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1 Expulsió moriscos
1.3 Formació regnes cristians
1.3.1 S.IX
1.3.1.1 Navarra independent
1.3.2 S.XI
1.3.2.1 Aragó independent
1.3.3 S.VIII-IX
1.3.3.1 Comtats catalans província imperi franc
1.3.3.1.1 1135
1.3.3.1.1.1 Corona d'Aragó
1.4 Societat feudal
1.4.1 Any 1000
1.4.1.1 Feudalisme
1.4.1.1.1 Desigualtat jurídica
1.4.1.1.1.1 Senyoria jurisdiccional (Nobles i esglèsia)
2 Baixa edat mitjana
2.1 Expansió regnes cristians (1212-1348)
2.1.1 Victòria batalla Las Navas de Tolosa
2.1.1.1 Expansió sud
2.1.1.1.1 Expansió paral·lela al creixement de ciutats
2.1.1.1.1.1 noves classes socials
2.1.1.1.1.1.1 ciutadans honrats
2.1.1.1.1.1.2 mercaders
2.1.1.1.1.1.3 menestrals
2.1.2 Regne Portugal assolí extrem sud
2.1.2.1
2.1.3 Castella
2.1.3.1 Expandeix Extremadura, vall Guadalquivir, Múrcia
2.1.3.1.1
2.1.4 Corona d'Aragó
2.1.4.1 conquereix
2.1.4.1.1 València
2.1.4.1.2 Mallorca
2.1.4.1.2.1 expansió catalana per la Mediterrània
2.1.4.1.2.1.1
2.2 La crisi baix medieval
2.2.1 Catalunya (S.XIV-XV)
2.2.1.1 cicle epidèmies i fam
2.2.1.1.1 Pesta negra
2.2.1.1.2 Pagesos de remença
2.2.2 Catella (Fi S.XIII)
2.2.2.1 economia ramaderia ovina i exportació llana
2.2.2.1.1 La Mesta
2.3 Els Trastàmara i el Compromís de Casp
2.3.1 Catella
2.3.1.1 inici dinastia Trastàmara
2.3.2 corona d'Aragó
2.3.2.1 període interragoació (fins 1412)
2.3.2.1.1 rei Ferran I
2.3.2.1.1.1 Compromís de Casp
2.4 Les instutucions polítiques
2.4.1 corona de Castella
2.4.1.1 uniformitat jurídica
2.4.1.1.1 Fi S.XV Monarquia autoritària
2.4.1.2 uniformitat política
2.4.1.2.1
2.4.2 corona d'Aragó
2.4.2.1 confederació d'estats
2.4.2.1.1 creació
2.4.2.1.1.1 Diputació del General
2.4.2.1.1.2 Consell de Cent
2.4.2.1.2 Fi S.XV Monarquia pactista
3 Unió de corones. Els Àutries
3.1 Unió personal
3.1.1 Matrimoni Isabel i Ferran(1479)
3.1.1.1 Unió dinàstica
3.1.1.1.1 Castella
3.1.1.1.1.1 Superior territorialment, demogràficament i econòmicament
3.1.1.1.1.2 Tribunal Inquisició (1478)
3.2 Minories ètniques i religioses
3.2.1 300.000 conversos i 200.000 jueus
3.2.1.1 1492 - expulsió jueus
3.2.1.2 1501 - expulsió mudèjars
3.3 Hegemonia hispànica
3.3.1 Carles I (1516-1556)
3.3.1.1 Dinastia dels Àustries
3.3.1.1.1 Monarquia composta
3.3.1.1.1.1 Contrareforma
3.4 Crisi de 1640
3.4.1 Suposà estancament demogràfic, econòmic i social
3.4.2 Revolució catalana
3.4.2.1 Guerra dels Segadors (1640-1659)
3.4.2.1.1 triomf reial
3.4.3 Independència Portugal
4 Amèrica: conquesta i colonització
4.1 Descobriments i conquestes
4.1.1 Canvis tecnològics
4.1.1.1 permeten nevegació de cabotatge
4.1.1.1.1 Cristòfor Colom
4.1.1.1.1.1 projecte aprovat Reis Catòlics (capitulacions de Santa Fe)
4.1.1.1.1.1.1 Descobriment Amèrica
4.1.1.1.1.1.1.1 fites destacables
4.1.1.1.1.1.1.1.1 Descobriment istme de Panamà
4.1.1.1.1.1.1.1.2 Primera volta al món
4.1.1.1.1.1.1.1.3 Conquesta imperi asteca
4.1.1.1.1.1.1.1.4 Conquesta imperi inca
4.1.1.1.1.1.1.1.5 Exploració Riu de la Plata
4.1.1.1.1.1.1.1.6 Expedició Xile
4.2 Formació imperi colonial
4.2.1 Colònia s'organitzà des de l'illa de l'Espanyola
4.2.1.1 Legalitzar encomiendas (1500)
4.2.1.2 organitzat com Castella
4.2.1.2.1 Monarquia crea
4.2.1.2.1.1 Consell d'Índies
4.2.1.2.1.2 Virregnats de Nova Espanya i Perú
4.2.1.2.1.3 Leyes Nuevas (1542)
4.2.2 Gran disminucó de la població
5 Els Borbons
5.1 Guerra de Successió i els decrets de Nova Planta
5.1.1 Mor Carles II d'Habsburg
5.1.1.1 Felip V regna la monarquia (Borbons)
5.1.2 La Gran Aliança de l'Haia (1701)
5.1.2.1 Guerra Internacional (1702)
5.1.2.1.1 Primera guerra civil peninsular (1705)
5.1.2.1.1.1 Batalla d'Almansa (1707)
5.1.2.1.1.1.1 Tractat d'Utrecht (1713)
5.1.2.1.1.1.1.1 Felip V reconegut rei Espanya
5.1.2.1.1.1.1.2 Catalunya resisteix fins 11 Setembre 1714
5.1.2.1.1.1.1.2.1 Imposa Decrets de Nova Planta
5.1.2.1.1.1.2 Exèrcit Dues Corones guanyà
5.2 La pràctica de l'absolutisme
5.2.1 Felip V i Ferran VI
5.2.1.1 Implantació govern absolutista
5.2.1.1.1 Atribucions passen a mans dels secretaris d'estat i de despatx
5.2.1.1.1.1 Carles III aplica despotisme il·lustrat
5.2.1.1.1.1.1 modernització país a partir de mesures racionalitzadores
5.2.1.1.1.1.1.1 liberalització comerç amb Amèrica
5.2.1.1.1.1.1.2 prohibició ensenyament en català
5.2.1.1.2 Mantenen Consell de Castella
5.3 Límits de les reformes
5.3.1 Revolució Francesa (!789)
5.3.1.1 alerta totes les monarquies d'Europa
5.3.2 Guerra Gran (1793)
5.3.2.1 Posant manifest feblesa de l'Estat espanyol
6 Societat i economia al S.XVIII
6.1 Previvència de la societat d'Antic Règim
6.1.1 Societat continua tenint característiques de l'Antic Règim
6.1.1.1 Estaments privilegiats
6.1.1.2 Diferenciació social ciutats
6.1.1.2.1 Burgesia augmenta ingressos
6.1.1.2.2 Sectors artesanals abocats proletarització
6.1.1.3 Món agrari
6.1.1.3.1 Nord i Est
6.1.1.3.1.1 Autoconsum
6.1.1.3.2 Centre i Sud
6.1.1.3.2.1 Jornalers agraris
6.2 Expansió economia catalana
6.2.1 S.XVIII
6.2.1.1 Creixement demogràfic i econòmic arreu Europa
6.2.1.1.1 Degut disminució mortalitat catastròfica
6.2.1.2 Catalunya
6.2.1.2.1 Canvis agricultura
6.2.1.2.1.1 Producció augmenta a causa extensió superficie cultivada
6.2.1.2.1.2 Nous conreus
6.2.1.2.1.3 Reduir guaret
6.2.1.2.1.4 Especialització agrària
6.2.1.2.1.5 Producció autoconsum o venda
6.2.1.2.2 Noves formes producció preindustrial
6.2.1.2.2.1 Sistema domiciliari
6.2.1.2.2.2 Manufactures
7 Hispanoamèrica al S.XVIII
7.1 L'organització política
7.1.1 S.XVIII formen virregnats
7.1.1.1 Nova Granada
7.1.1.2 Riu de la Plata
7.2 La societat americana
7.2.1 S.XVIII Colonies americanes
7.2.1.1 Creixement demogràfic i econòmic
7.2.1.2 Grups racials
7.2.1.2.1 S.XIX Moviment emancipació
7.2.1.2.2 Espanyols peninsulars
7.2.1.2.3 Criolls
7.2.1.2.4 Mestisos
7.2.1.2.5 Indis
7.2.1.2.6 Mulats
7.2.1.2.7 Lliberts
7.2.1.2.8 Esclaus
7.2.1.3 Espanya es preocupa més per les colònies americanes
7.3 Comerç colonial
7.3.1 Liberalització del comerç
7.3.1.1 1765 Alguns ports poden comerciar
7.3.1.2 1778 Tots ports poden comerciar
7.3.1.3 Cadis
7.3.1.3.1 Primer centre comerç
7.3.1.3.1.1 Reexportació productes Europeus
7.3.1.4 Altres ports
7.3.1.4.1 Exportació productes locals i regionals
8 Neoclassicisme. La il·lustració
8.1 Del barroc al neoclassicisme
8.1.1 S.XVIII
8.1.2 Aquitectura
8.1.2.1 Exaltació poder i autoritat
8.1.2.2 Formes
8.1.2.2.1 Classiques
8.1.2.2.2 Linea recta
8.1.2.2.3 Sentit de la composició i equilibri
8.1.3 Pintura
8.1.3.1 Francisco de Goya
8.2 Il·lustració Espanya i Catalunya
8.2.1 Durant regnat Carles III
8.2.2 Progrés en
8.2.2.1 Ciència
8.2.2.2 Historiografia
8.2.2.3 Filosofia
8.2.2.4 Pensament polític
8.2.2.5 Literatura
8.2.3 Educació
8.2.3.1 Expulsió jesuïtes (1767)
8.2.3.1.1 Reforma universitària
8.2.3.2 Junta comerç de Barcelona
8.2.3.2.1 Estudis matèries aplicades
8.2.4 Premsa
8.2.4.1 Diaris
8.2.4.2 Revistes setmanals
8.2.4.3 Revistes mensuals
8.2.5 Intel·lectuals
8.2.5.1 Gregori Maians
8.2.5.2 Gaspar Melchor de Jovellanos
8.2.5.3 Benito Jerónimo Feijoo
8.2.6 Historiadors
8.2.6.1 Antoni de Capmany
8.2.6.2 Jaume Cresmar
Show full summary Hide full summary

Similar

Historia de España: Constituciones y fechas
maya velasquez
Historia de España S. XVIII, XIX y XX.
Diego Santos
Historia de España: Al-Ándalus
maya velasquez
Arte Egipcio
maya velasquez
La Dictadura Franquista
Diego Santos
Test sobre Los Reyes Católicos - La integración de las coronas
maya velasquez
Consecuencias de la guerra civil
ignaciobll
Historia Contemporánea: Los fascismos
María Salinas
LA EDAD MEDIA - EDUpunto.com
EDUpunto Por: Ernesto De Frías
Tema 2: Revoluciones liberales y movimientos nacionalistas en Europa
Joaquín Ruiz Abellán
Primera Guerra Mundial
Diego Santos