ESTADÍSTICA Grup 2 3esoA

Mireia Pifarré Molins
Mind Map by Mireia Pifarré Molins, updated more than 1 year ago
Mireia Pifarré Molins
Created by Mireia Pifarré Molins over 6 years ago
6
0

Description

GRUP 2 3rA Anna Bosch Mireia Pifarré Judit Capdevila Miquel Àngel Lopez

Resource summary

ESTADÍSTICA Grup 2 3esoA
 1. recompte
  1. expressa les dades de forma ordenada
  2. ordenació
   1. tenir ben ordenades les dades per facilitar la manera de treball
   2. classificació
    1. cada dada amb el seu tema, ben classificat
    2. fases:
     1. recolida de dades
      1. organitzacio de dades
       1. analisis de dades
        1. conclució
        2. conceptes bàsics:
         1. població
          1. individu
           1. cada membre població
           2. conjunt d'individus
           3. mostra
            1. subconjunt representatiu d'una població
            2. valor
             1. cada un dels diferents resultats obtinguts en un estudi
             2. dades
             3. mesures de centralització:
              1. mitjana
               1. quocient entre suma de valors i nº total d'elements
               2. moda
                1. valor repetit més vegades
                2. mediana
                 1. valor situat al centre de dades
                3. mesures de dispersió:
                 1. rang
                  1. diferència entre valor més gran i més petit
                  2. desviació tipica
                   1. Arrel quadrada de variància
                   2. coefcient de variació
                    1. mesura la dispersió d'una mostra
                   3. Taula i gràfics:
                    1. diagrama de sectors
                     1. representació gràfica
                      1. mitjançant un cercle o semicercle divit en parts iguals
                     2. diagrames de barres
                      1. gràfic estadístic
                       1. les barres tenen mateixa amplada
                        1. L'alçada representa la freqüència del valor
                      2. agrupació de dades
                       1. intervals
                        1. histograma
                         1. representació gràfica de una variable en forma de barres
                          1. la superfície de cada barra és proporcional a la freqüència dels valors representats
                        2. classes
                       2. variables
                        1. variables qualitatives
                         1. s'expressa mitjançant una qualitat
                          1. Valors: categories
                         2. variables quantitatives
                          1. discretes
                           1. entre dos valors consecutius no em poden prendre cap més
                           2. contínues
                            1. entre dos valors consecutius es pot prendre qualsevol altre valor
                            2. S'expressa mitjançant una quantitat (nombres)
                           3. Mesures de posició
                            1. representen valors obtinguts mostra
                             1. qualitativa
                              1. quantitativa
                              2. Freqüències
                               1. Absoluta
                                1. Variable: nombre de vegades que apareix aquest valor en el conjunt de dades
                                2. Relativa
                                 1. Variable: quocient entre la seva freqüència absoluta i la grandària de la mostra
                                 2. Percentual
                                  1. Variable: resultat de multiplicar la seva freqüència relativa per 100
                                 Show full summary Hide full summary

                                 Similar

                                 MAPA MENTAL ESTADISTICA
                                 fidel451
                                 Ecuaciones Estadísticas
                                 Diego Santos
                                 Cuestionarios de Probabilidad y Estadistica
                                 Saddy Jair Aragon Pimentel
                                 GRAFICOS EN ESTADISTICAS
                                 Adriana Cortes Barbosa
                                 Medidas Estadísticas Bivariantes de Regresión
                                 Fernando Henao Castaño
                                 Las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa
                                 Olga sofia Gonzalez
                                 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
                                 Edison Andres Pinto Forero
                                 METODOS PROBABILISTICOS
                                 duvan heavy
                                 MUESTREO Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES
                                 Yumary Lima Ruiz
                                 Inferencia, Estimación y Contraste de Hipotesis
                                 bruceepz
                                 CHI CUADRADO
                                 jcgracida