Els precedents històrics. El segle XVIII

pau_pbr
Mind Map by pau_pbr, updated more than 1 year ago
pau_pbr
Created by pau_pbr almost 5 years ago
15
0

Description

Esquema
Tags

Resource summary

Els precedents històrics. El segle XVIII
1 L'alta edat mitjana
1.1 Els precedents llunyans
1.1.1 Romanització (218ac - S.V dc)
1.2 Al-Andalus
1.2.1 La ibèria musulmana solí un important desenvolupament econòmic i cultural (711-1492)
1.3 La formació dels regnes cristians
1.3.1 Derrota islàmica (722) i casament de Ramon Berenguer IV amb la princesa Peronella (1135)
1.4 La societat feudal
1.4.1 Es consolida el feudalisme arreu d'Europa (1000)
2 La baixa edat mitjana
2.1 Expansió dels regnes cristians
2.1.1 Victoria dels regnes cristians a la batlla de Las Navas de Tolosa, expansió catalana i noves classes socials (1212-1348)
2.2 La crisi baixmedieval
2.2.1 Males collites, pesta negra i la mesta (S. XIII)
2.3 Els Trastàmara i el Compromís de Casp
2.3.1 Dinastia dels Trastàmara a la corona d'Aragò (1410)
2.4 Les institucions polítiques
2.4.1 Monarquia pactista a la corona de castella i autoritaria a la Corona de Castella (fi S. XV)
3 La unió de corones. Els Àustries
3.1 La unió personal
3.1.1 Tractament hereditari de reis catòlics i unió dinàstica entre corones
3.2 Les minories ètniques i religioses
3.2.1 Amb la inquisició, s'expulsa als jueus (1492) i exili i conversió de mudéjars (1501)
3.3 L'hegemonia hispànica
3.3.1 Cors i bandolerisme a Catalunya (XVI i XVII)
3.4 La crisi del 1640
3.4.1 Catalunya independent amb la Guerra dels segadors (1640), expulsió dels moriscos i política militarista
4 Amèrica: conquesta i colonització
4.1 Descobriments i conquestes
4.1.1 Cristófor Colom, descobriment de l'istme de panamà, la primera volta al món, conquestes d'imperis asteca, inca...
4.2 La formació de l'imperi colonial
4.2.1 La colonització suposa disminució de la població i esclavitud
5 Els borbons
5.1 La guerra de succeció i els decrets de Nova Planta
5.1.1 la Gran aliança de l'Haia i la guerra internacional contra els estas borbònics i tractat d'Utrecht (1713) i decrets de Nova Planta (11S 1714)
5.2 La pràctica de l'absolutisme
5.2.1 Manteniment consell de Castella, despotisme il·lustat (prohibició català...)
5.3 Els límits de les reformes
5.3.1 Revolució francesa (1789)
6 Societat i economia: canvis i continuitats
6.1 La pervivència de la societat de l'Antic Règim
6.1.1 Mon agrari, diferenciació social a les ciutats i estaments privilegiats
6.2 L'expansió de l'economia catalana
6.2.1 Creixement demogràfic i econòmic i canvis en l'agricultura
7 Hispanoamèrica
7.1 L'organització política
7.1.1 Formació dels virregnats de nova Granada i Riu de la Plata i baixa noblesa i burgesia
7.2 La societat americana
7.2.1 Creixament demogràfic i econòmic i construida per grups racials (criolls, mestissos, indis, mulats, lliberts i esclaus)
7.3 El comerç colonial
7.3.1 Liberitxació del comerç americà i exportació de productes locals i regionals
8 Neoclassicisme. Il·lustració
8.1 Del barroc al noclassicisme
8.1.1 Transició de l'estil barroc al neoclassicisme i retorn de les formes clàssiques
8.2 La il·lustració a Espanya i Catalunya
8.2.1 Progrés en la ciència, historiografia, filosofia, literatura, premsa...
Show full summary Hide full summary

Similar

Historia de España S. XVIII, XIX y XX.
Diego Santos
Historia de España: Al-Ándalus
maya velasquez
Historia de España: Constituciones y fechas
maya velasquez
Arte Egipcio
maya velasquez
Test sobre Los Reyes Católicos - La integración de las coronas
maya velasquez
La Dictadura Franquista
Diego Santos
Consecuencias de la guerra civil
ignaciobll
Historia Contemporánea: Los fascismos
María Salinas
LA EDAD MEDIA - EDUpunto.com
EDUpunto Por: Ernesto De Frías
Tema 2: Revoluciones liberales y movimientos nacionalistas en Europa
Joaquín Ruiz Abellán
La Guerra de la Independencia y Revolución Liberal
maya velasquez