ESTADÍSTICA

adriaespasa
Mind Map by adriaespasa, updated more than 1 year ago
adriaespasa
Created by adriaespasa over 4 years ago
4
0

Description

Grup 4 - Oriol Lladonosa, Diego Patón, Adrià Espasa i Alen Cabezuelo

Resource summary

ESTADÍSTICA
1 POBLACIÓ DE CATALUNYA DEL 2011
1.1 Dones
1.1.1 3.779.455
1.1.1.1 Adolescents de 15 a 19 anys
1.1.1.1.1 164.088
1.2 Homes
1.2.1 3.639.091
1.2.1.1 Adolescents de 15 a 19 anys
1.2.1.1.1 176.873
2 Població i mostra
2.1 Nombre de persones que habiten en un territori.
3 Variables estadístiques
3.1 qualitatives
3.1.1 NO s'expressen numèricament
3.2 quantitatives
3.2.1 discretes
3.2.2 contínues
3.2.3 -S'expressen numèricament
4 Freqüències i taules
4.1 Freqüència absoluta
4.1.1 el nombre de vegades que apareix un valor
4.2 Freqüència relativa
4.2.1 acumulada
4.2.2 relativa acumulada
4.2.3 el resultat de dividir la freqüència absoluta
5  Mesures de centralització
5.1 Mitjana
5.1.1 La suma dels N nombres dividida entre N
5.2 Moda
5.2.1 és quan es repeteix més que qualsevol altra
5.3 Mediana
5.3.1 És la meitat de les observacions majors que ell
6 Mesures de posició
6.1 Mediana
6.1.1 És la meitat de les observacions majors que ell
6.2 percentils
6.2.1 El percentil k és la puntuació que deixa por baix el k per cent de les puntuacions d'una distribució
6.3 quartils
6.3.1 És quan dividim la mediana en quatre parts
7 Mesures de dispersió
7.1 Desviació típica
7.1.1 És una mesura de variabilitat
7.2 Variància
7.3 Recorregut
7.3.1 És el conjunt de tots els valors que agafa la variable dependent.
Show full summary Hide full summary

Similar

Ecuaciones Estadísticas
Diego Santos
BIOESTADISTICA
Ad Card
Medidas Estadísticas Bivariantes de Regresión
Fernando Henao Castaño
Las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa
Olga sofia Gonzalez
METODOS PROBABILISTICOS
duvan heavy
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS
Edison Andres Pinto
MUESTREO Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES
Yumary Lima Ruiz
Inferencia, Estimación y Contraste de Hipotesis
bruceepz
ESTADÍSTICA
yocristina.2000
ESTADÍSTICA - GRUP 1 4t C
pauboschalfocea