ESTADÍSTICA grup 5 4t ESO C

vay.2000.lleida
Mind Map by vay.2000.lleida, updated more than 1 year ago
vay.2000.lleida
Created by vay.2000.lleida over 5 years ago
7
0

Description

Mapa mental grup 5 Gemma Jaimejuan Sergi Puigpinós Marc Montes Victor Alvarez

Resource summary

ESTADÍSTICA grup 5 4t ESO C
1 Ciència matemàtica relacionada amb
1.1 Recopilació
1.1.1
1.2 Interpretació
1.2.1 Dades
1.3 Anàlisi
1.3.1
1.4 Representació
1.4.1
2 Conceptes bàsics
2.1 Mostra
2.1.1 Conjunt de la població que posa de manifest les característiques de la mateixa
2.1.2 Propietat més important: representació
2.2 Població
2.2.1 Conjunt d'individus sobre el qual es fa un estudi estadístic
2.3 Variable estadística
2.3.1 Característica que s'estudia en una població
2.3.1.1 Qualitatives
2.3.1.1.1 Ordianls
2.3.1.1.2 Nominals
2.3.1.2 Quantitatives
2.3.1.2.1 Dades continues
2.3.1.2.2 Dades discretes
3 Freqüències i taules
3.1 És una ordenació en forma de taula de les dades estadístiques
3.2 Freqüències
3.2.1 Freqüència absoluta
3.2.2 Freqüència relativa
3.2.3 Freqüència acumulada
4 Gràfics estadístics
4.1 Visió global de les dades representades
4.1.1 Diagrama de barres
4.1.2 Diagrama de sectors
4.1.3 Gràfic lineal
4.1.4 Pictograma
4.1.5 Histograma
5 Mesures de centralitzaió
5.1 Informen sobre el valor el qual es distribueixen les dades
5.1.1 Mediana
5.1.1.1 El nombre tal que la meitat de les observacions són majors que ell i l'altra meitat menors.
5.1.2 Mtijana
5.1.2.1 La suma dels N nombres dividida entre N.
5.1.3 Moda
5.1.3.1 Si una observació es repeteix més que qualsevol altra, serà considerada la moda d'aquestes dades.
6 Mesures de posició
6.1 Valors de la mateixa variable que substitueixen la informació de les dades
6.2 Quartils
6.2.1 divideixen la distribució en quatre parts
6.3 Percentils
6.3.1 divideixen la distribució en cent parts
6.4 Decils
6.4.1 divideixen la distribució en deu parts
6.5 Quintils
6.5.1 divideixen la distribució en cinc parts
7 Mesures de dispersió
7.1 Són valors que informen sobre el grau de separació o concentració de les dades
7.1.1 Més utilitzades
7.1.1.1 Rang
7.1.1.1.1 L'interval definit per la menor i la major dada.
7.1.1.2 Desviació estàndard
7.1.1.2.1 Mostra quanta variació o "dispersió" hi ha respecte a la mitjana.
7.1.1.3 Variància
7.1.1.3.1 La mitjana aritmètica dels quadrats de les diferències de les dades amb la mitjana.
Show full summary Hide full summary

Similar

BIOESTADISTICA
Ad Card
Estadística GRUP 2 - 4t C
carmen22cat
ESTADÍSTICA GRUP 3 - 4t C
Mag Adriaco
ESTADÍSTICA GRUP 4 4ESOC
sergicazcarro
Conceptos de estadística y probabilidad
Diego Santos
PRUEBAS ESTADÍSTICA GRADO ONCE
jennydaza28
Conceptos de estadística y probabilidad
willian aguilar
Medidas de la Estadística Descriptiva
Humberto Lopez Tepox
MEDIDAS DE DISPERSIÒN
Daira Alvirde
Medidas de tendencia central
jojabravo
MEDIDAS ESTADISTICAS UNIVARIANTES
Viviana Marcela Garrido Hernandez