Estadistica

pnoguec
Mind Map by pnoguec, updated more than 1 year ago
pnoguec
Created by pnoguec over 4 years ago
8
0

Description

GRUP 7 3rA Paula Nogué Tania Simon Domenec Vila Meritxell Sole
Tags

Resource summary

Estadistica
1 recompte
1.1 dades
2 ordenació
2.1
3 classificació
3.1
4 població
4.1 conjunt elements
5 mostra
5.1 conjunt representatiu
5.1.1 població
6 variables estadistiques
6.1 qualitativa
6.1.1 caracteristiques
6.1.2 no numeros
6.1.3 tipus
6.1.3.1 nominal
6.1.3.1.1 no ordre
6.1.3.2 ordinal
6.1.3.2.1 ordre
6.2 quantitativa
6.2.1 numeros
6.2.2 tipus
6.2.2.1 discreta
6.2.2.1.1 valors aïllats
6.2.2.2 continua
6.2.2.2.1 valors decimals
6.2.2.2.1.1 entre dos numeros
7 freqüencia
7.1 ordenació
7.1.1 forma de taula
7.2 tipus
7.2.1 absoluta
7.2.1.1 numero de vegades
7.2.1.1.1 valors
7.2.2 relativa
7.2.2.1 quocient
7.2.2.1.1 freqüència absoluta
7.2.2.1.1.1 numero total
7.2.2.1.1.1.1 dades
7.2.3 acumulada
7.2.3.1 suma
7.2.3.1.1 freqüències absolutes
7.2.3.1.2 valors inferiors
7.2.3.1.2.1 o iguals
7.2.4 realtiva acumulada
7.2.4.1 quocient
7.2.4.1.1 freqüència acumulada
7.2.4.1.2 numero total
7.2.4.1.2.1 dades
8 gràfics estadistics
8.1 diagrama de barres
8.1.1 presentar
8.1.1.1 dades qualitatives
8.1.1.2 dades quantitatives
8.2 diagrama de sectors
8.2.1 utilitzar
8.2.1.1 variables qualitatives
9 mesures
9.1 centralització
9.1.1 indica
9.1.1.1 distrubució dades
9.1.2 tipus
9.1.2.1 mitjana aritmetica
9.1.2.2 mediana
9.1.2.3 moda
9.2 posició
9.2.1 divideixen
9.2.1.1 conjunt dades
9.2.1.1.1 numero
9.2.1.1.1.1 d'individuus
9.2.2 ordenats
9.2.2.1 menor
9.2.2.1.1 major
9.2.3 tipus
9.2.3.1 decils
9.2.3.2 quartils
9.2.3.3 percentils
9.3 dispersió
9.3.1 informen
9.3.1.1 allunyen
9.3.1.1.1 centre de dispersió
9.3.2 tipus
9.3.2.1 rang
9.3.2.1.1 desviació mitja
9.3.2.1.2 variància
9.3.2.1.3 desviació tipica
Show full summary Hide full summary

Similar

ESTADÍSTICA
estadistica grup7
Cómo crear un Mapa Mental
Diana Guillen
auditoria administrativa
karen cortes
Mapa Mental Planificación estratégica
Verny Fernandez
La estadistica, mapa conceptual
Flor Ivon Martínez Jiménez
La estadistica, mapa conceptual
Tirso Solano
La estadistica, mapa conceptual
Jhonny Flores
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante
La estadistica, mapa conceptual
Aury Bustamante