Please wait - loading…

La estadística 4t ESO A Grup Marta Ramón, Andrea París i Pau Escolà

Description

Mapa Conceptual de l'estadística Pau Escolà, Marta Ramón i Andrea París
4esoa 4esoa
Mind Map by 4esoa 4esoa, updated more than 1 year ago
4esoa 4esoa
Created by 4esoa 4esoa over 6 years ago
30
0

Resource summary

La estadística 4t ESO A Grup Marta Ramón, Andrea París i Pau Escolà
 1. És l'estudi que es fa a partir de recopilació i interpretació de dades.
  1. COCEPTES BÀSICS
   1. Variables estadístiques
    1. Qualitats que s’estudien dels elements d’una mostra o població.
     1. Exemple: sexe, edat,...
    2. Població i mostra
     1. POBLACIÓ: conjunt d’elements
      1. MOSTRA: part representativa de la població
     2. FREQÜÈNCIES I TAULES
      1. Ordenació en forma de taula de dades estadístiques.
       1. Cada dada té una freqüència corresponen.
        1. Tipus
         1. Freqüència absoluta
          1. Nombre de vegades que apareix un determinat valor.
           1. Es representa per fi
            1. La suma de freqüències absolutes és igual al nombre total de dades
             1. Es representa amb N
             2. Freqüència relativa
              1. Quocient entre la freqüència absoluta i el nombre total de dades
               1. La suma de les freqüències relatives és igual a 1
                1. Es pot expressar en tants per cent i es representa per ni
                 1. Freqüència acumulada
                  1. Suma de les freqüències absolutes de tots els valors inferiors o iguals al valor considerat
                  2. Freqüència relativa absoluta
                   1. Quocient entre la freqüència acumulada i el nombre total de dades
                    1. Es pot expressar en tants per cent
                  3. GRÀFICS ESTADÍSTICS
                   1. Dades representades amb línies, vectors, superfícies o símbols per facilitar la seva comprensió i comparació
                    1. Tipus
                     1. Gràfic de barres
                      1. Representació de dades amb barres horitzontals o verticals d'uns valors
                       1. Cada barra es igual a una freqüència
                        1. EXEMPLES
                        2. Gràfic lineal
                         1. Representació de valors en dos eixos
                          1. Es recomanen per a representar sèries en el temps
                           1. EXEMPLES
                           2. Histograma
                            1. S'utilitza per il•lustrar mostres agrupades en intervals.
                             1. Format per rectangles units a altres
                              1. EXEMPLE
                               1. L'alçada de cada rectangle és proporcional a la freqüència de l'interval respectiu
                               2. Gràfic circular
                                1. Permet veure la distribució de dades en forma de percentatges
                                 1. EXEMPLE
                                 2. Pictograma
                                  1. Amb imatges es representa el comportament o la distribució de les dades, utilitzant símbols de mida proporcional a la dada representat
                                   1. EXEMPLE
                                   2. Dispersograma
                                    1. Construïts sobre dos eixos cartesians
                                     1. Cada punt correspon a un parell de valores de dades x e y d’un mateix element
                                      1. EXEMPLES
                                      2. Gràfic mixte
                                       1. Es representen dos o més series de dades, cada una con un tipo diferent de gràfic
                                        1. Son gràfics més vistosos y s’utilitzen per ressaltar les diferencies entre series
                                         1. EXEMPLE
                                         2. Cartograma
                                          1. Es un mapa que mostra dades associades a les respectives àrees
                                           1. EXEMPLE
                                         3. MESURES
                                          1. Valor numèric : físic o d’un objecte
                                           1. Longitud, volum, pes,...
                                           2. De centralització
                                            1. Mediana
                                             1. Valor que ocupa el lloc central quan s'ordenen de menor a major
                                              1. EXEMPLES
                                              2. Moda
                                               1. valor més freqüent
                                                1. EXEMPLES
                                                2. Mitjana aritmètica
                                                 1. Quocient entre la suma de les dades y el nombre de dades
                                                  1. EXEMPLE
                                                 2. De dispersió
                                                  1. Grau de separació dels valors
                                                   1. Molt disperses
                                                    1. Valors molt diferents
                                                    2. Molt concentrades
                                                     1. Valors semblants
                                                    3. Tipus
                                                     1. Recorregut
                                                      1. Diferència entre la major i la menor de les dades
                                                      2. Variància
                                                       1. Mitjana aritmètica del quadrat de les desviacions respecte a la mitjana d'una distribució estadística
                                                       2. Desviació típica
                                                        1. Arrel quadrada de la variància
                                                          1. Es denota per s
                                                        2. De posició
                                                         1. Conjunt de dades amb el mateix nombre
                                                          1. Tipus
                                                           1. Quartils
                                                            1. 3 valors que divideixen un grup de dades en 4 parts iguals
                                                             1. Q1 , Q2 i Q3 determinen els valors corresponents al 25% , al 50 % i al 75%
                                                              1. Q2 coincideix amb la mediana
                                                              2. Decils
                                                               1. 9 valors que divideixen les dades en 10 parts iguals
                                                                1. D5 coincideix amb la mediana
                                                                 1. Donen els valors corresponents al 10%, al 20% ... i al 90% de les dades
                                                                 2. Percentils
                                                                  1. 99 valors que divideixen les dades en 100 parts iguals
                                                                   1. Donen els valors corresponents a l'1% , al 2% ... i al 99% de les dades
                                                                    1. P50 coincideix amb la mediana.
                                                                 Show full summary Hide full summary

                                                                 Similar

                                                                 MAPA MENTAL ESTADISTICA
                                                                 fidel451
                                                                 Ecuaciones Estadísticas
                                                                 Diego Santos
                                                                 BIOESTADISTICA
                                                                 Ad Card
                                                                 Cuestionarios de Probabilidad y Estadistica
                                                                 Saddy Jair Aragon Pimentel
                                                                 GRAFICOS EN ESTADISTICAS
                                                                 Adriana Cortes Barbosa
                                                                 Medidas Estadísticas Bivariantes de Regresión
                                                                 Fernando Henao Castaño
                                                                 Las ventajas y desventajas de la investigación cualitativa
                                                                 Olga sofia Gonzalez
                                                                 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
                                                                 Edison Andres Pinto Forero
                                                                 METODOS PROBABILISTICOS
                                                                 duvan heavy
                                                                 MUESTREO Y DISTRIBUCIONES MUESTRALES
                                                                 Yumary Lima Ruiz
                                                                 Inferencia, Estimación y Contraste de Hipotesis
                                                                 bruceepz