El cos humà

Jordi riera toro
Mind Map by Jordi riera toro, updated more than 1 year ago
Jordi riera toro
Created by Jordi riera toro about 5 years ago
16
0

Description

gugj
Tags

Resource summary

El cos humà
1 Organització de la materia viva
1.1 No viva:
1.1.1 Nivell subatòmic: Partícules subatòmiques: electrons i protons.
1.1.2 Nivell atòmic: Àtoms que constitueixen el nostre cos. Bioelements conjunt d'àtoms del mateix tipus ex: Nitrogen, oxigen...
1.1.3 Nivell molecular: Diverses agrupacions de molècules. Per ex: Proteïnes, greixos...
1.2 Viva:
1.2.1 Nivell cel·lular: Format per cel·lules i orgàns cel·lulars. Ex: Mitocondri, aparell de golgi...
1.2.2 Nivell pluricel·lular: Són teixits estructures formades per cel·lules. Organs: " " " teixits. Aparells i sistemes: Conjunt d'òrgans.
1.2.3 Nivell de població: Grups d'individus que viuen en una mateixa ària i temps determinat.
1.2.4 Nivell d'ecosistema: Conjunt de relacions entre poblacions i el medi ambient on viuen.
2 Bioelements i biomolècules
2.1 Bioelements:
2.1.1 Primaris:Constitueixen el 96% de la materia viva. Són: N,C,H,P,O,S
2.1.2 Secundaris: Altres elements com: Fe,Ca,K,He...
2.2 Biomolècules:
2.2.1 Orgàniques: Constituides per C i H.
2.2.1.1 Glúcids: també sucres (aporten energia) Monosacàrids: Glucosa. Disacàrid: Lactosa. Polisacàrids: Glucogan (musculs)
2.2.1.2 Lípids són: Greixos: Reserva alimentaria. Hormones i vitamines.
2.2.1.3 Proteïnes: Unió d'aminoàcids. Tenen diverses funcions: Contràctils: Dels músculs. Transportadores: L'hemoglobina de la sang. Reguladors: Enzims i hormones.
2.2.1.4 Àcids nucleics: Cadenes de nucleòdits. Dos tipus: Àcid desoxiribonucleic (ADN) (2cadenes). Àcid ribonucleic (ARN) (1cadena).
2.2.2 Inorgàniques: No estàn constituides per C i H.
2.2.2.1 Aigua: Molecula més abundant (el nostre cos està constituit per un 65%). Es troben a la sang, limfa...
2.2.2.2 Sals minerals: Disoltes a la sang en forma de ions.
Show full summary Hide full summary

Similar

PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO EN EL TRABAJO COMUNITARIO
dzuluaga4616
BANCA ELECTRONICA BANCOLOMBIA.COM
cluburbano1409
la chica del tren
juliana gonzalez
primera prueba
a03041996@gmail.com
EL INTERNET DE LAS COSAS
alan alonso
geo-historia
ego75 ego7655
xxxx
eshema2005
examen
dannysarat
DISEÑO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
vithi_3112