Habilitats socials

Gabriela Guerrer3957
Mind Map by Gabriela Guerrer3957, updated more than 1 year ago
Gabriela Guerrer3957
Created by Gabriela Guerrer3957 over 5 years ago
21
0

Description

Mapa conceptual de les habilitats socials

Resource summary

Habilitats socials
1 Components conductuals
1.1 Conductes assertives
1.2 Conductes no assertives
1.2.1 Conductes passives
1.2.2 Conductes agressives
1.3 Procés comunicatiu
1.3.1 Llenguatge verbal
1.3.2 Llenguatge no verbal
1.4 Reaccions fisiològiques
2 Components cognitius
2.1 La teoria de l'aprenentatge social
2.1.1 Potencialitat de la conducta
2.1.1.1 Competències
2.1.1.2 Estratègies de codificació
2.1.2 Execució de la conducta
2.1.2.1 Expectatives
2.1.2.2 Valoració subjectiva de la situació
2.1.2.3 Mecanismes autorreguladors i plans
2.2 Model cognitiu d'Ellis i Beck
2.2.1 Interferència arbitrària
2.2.2 Abstracció selectiva
2.2.3 Sobregeneralització
3 Component emocionals
3.1 L'emoció
3.1.1 Ira. Alegria. Por ....
3.1.2 Estímuls interns
3.1.3 Estímuls externs
3.2 Intel·ligència emocional
3.2.1 Intel·ligència intrapersonal
3.2.2 Intel·ligència interpersonal
4 Components de la personalitat
4.1 Components
4.1.1 L'herència
4.1.2 El medi ambient
4.2 Autoconcepte i autoestima
4.2.1 Autoestima adequada
4.2.2 Autoestima baixa
4.3 Teoria dels trets de la personalitat
4.3.1 Extraversió Introversió
4.3.2 Activitat Inactivitat
4.3.3 Domini Submissió
4.4 Mecanismes de defensa
4.4.1 D'adaptació
4.4.2 D'evitació o negació
4.4.3 Distorsió de la realitat
4.5 Dèficit en habilitats socials
4.5.1 Falta d'aprenentatge
4.5.2 Dificultat de posar-los en pràctica
Show full summary Hide full summary

Similar

A-level French Vocabulary
daniel.praecox
Presentations in English
Alice ExamTime
An Inspector Calls - Quotes
jaynejuby
Music symbols
Sarah Egan
GENERAL PRACTICE-1
Luis Felipe Chávez Choque
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Elizabeth Ortega
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Fran Arredondo
Diagrama de Flujo
Jose Mauro Tejeda Robles
Key Biology Definitions/Terms
Chelsie Cottingham
10 good study habits every student should have
Larisa Tyrrell