Arbeidsrett

Thomas Kjøglum
Mind Map by , created almost 6 years ago

Hard TIØ4215 (Kompendium - Rettslige emner) Mind Map on Arbeidsrett, created by Thomas Kjøglum on 11/27/2013.

53
1
0
Thomas Kjøglum
Created by Thomas Kjøglum almost 6 years ago
Key Biology Definitions/Terms
mia.rigby
GCSE Biology AQA
isabellabeaumont
IB Chem Flashcards
j. stu
med chem 2
lola_smily
GCSE AQA Biology 1 Quiz
Lilac Potato
Selskapsrett
Thomas Kjøglum
Avtalerett
Thomas Kjøglum
Kjøpsrett
Thomas Kjøglum
Finans- og kredittrett
Thomas Kjøglum
A-Level Chemistry: Atomic Structure
cian.buckley+1
Arbeidsrett
1 Ansettelsesavtaler
1.1 Kollektiv (kun hvis arbeidstaker er organisert)
1.1.1 Mellom organisasjoner i arbeidslivet
1.2 Individuell
1.2.1 Ansettelsesavtale den enkelte arbeidstaker har med sin arbeidsgiver
2 Inngåelse av arbeidsavtale
2.1 Krav til utlysing av stilling i henhold til likestillingsloven
2.1.1 Arbeidsmiljøloven §13-4
3 Ansettelse og ansettelsesvilkår
3.1 Skriftlig, tilfredsstille minstekravene i arbeidsmiljøloven
3.1.1 §14-6
4 Likebehandling
4.1 Vern mot diskriminering
4.1.1 Arbeidsmiljøloven kap. 13
4.2 Forbud mot bruk av gjengjeldelse dersom varsling om kritikkvedig forhold
4.2.1 Arbeidsmiljøloven §2-4
5 Arbeidslønn
5.1 Rent avtalerettslig spørsmål ingen regulering i lov
5.2 Organiserte: Fastlagt gjennom tariffavtale
6 Arbeidstid
6.1 Arbeidsmiljøloven §10-1 (1)
7 Arbeidsgiver styringsrett
7.1 Arbeidsmiljøloven §7-2 (5)
7.2 Arbeidsmiljøloven §6-2 (1)
8 Arbeidstakers lojalitetsplikt
8.1 Brudd kan være grunnlag for avskjedigelse eller oppsigelse
9 Taushetsplikt
9.1 Arbeidsmiljøloven §2-4 (2)
10 Permitering
10.1 Hovedavtalens §14
11 Oppsigelse og avskjed
11.1 Arbeidsmiljøloven §15-7

Media attachments