CATEGORIES LÈXIQUES

Simó Morro Palou
Mind Map by Simó Morro Palou, updated more than 1 year ago More Less
Simó Morro Palou
Created by Simó Morro Palou about 4 years ago
109
0
0

Description

Per a fer anàlisi lèxic.
Tags

Resource summary

CATEGORIES LÈXIQUES
1 SUBSTANTIUS O NOMS
1.1 COMUNS O PROPIS
1.1.1 poble, nin, cavall...
1.1.2 Cristina, Campanet, Ebre...
1.2 CONTABLES O INCONTABLES
1.2.1 moix, estel, ordinador...
1.2.2 aigua, fum, aire...
1.3 CONCRETS O ABSTRACTES
1.3.1 taula, llapis, cotxe...
1.3.2 pau, felicitat, amor...
1.4 INDIVIDUALS O COL·LECTIUS
1.4.1 arbre, jugador, casa...
1.4.2 bosc, equip, ciutat...
2 ADJECTIUS
2.1 ESPECIFICATIUS
2.1.1 la rosa vermella
2.2 EXPLICATIUS
2.2.1 la blanca neu
3 VERBS
3.1 MODES
3.1.1 IMPERATIU
3.1.1.1 ordres
3.1.2 SUBJUNTIU
3.1.2.1 desitjos, possibilitats
3.1.3 INDICATIU
3.1.3.1 realidats
3.2 FORMES NO PERSONALS
3.2.1 infinitiu, gerundi, participi
4 ADVERBIS
4.1 DUBTE
4.1.1 depèn, potser, tal volta...
4.2 NEGACIÓ
4.2.1 no, tampoc...
4.3 LLOC
4.3.1 aquí, allà, davant...
4.4 TEMPS
4.4.1 ara, després, ahir..
4.5 QUANTITAT
4.5.1 molt, poc, més...
4.6 AFIRMACIÓ
4.6.1 si, també
4.7 MANERA
4.7.1 bé, malament, alegrement...
5 DETERMINSANT
5.1 ARTICLES
5.1.1 DEFINITS
5.1.1.1 el, la, els, les
5.1.2 INDEFINITS
5.1.2.1 un, una, uns, unes
5.2 DEMOSTRATIUS
5.2.1 PROXIMITAT
5.2.1.1 aquest, aquesta, aquests, aquestes
5.2.2 LLUNYANIA
5.2.2.1 aquell, aquella, aquells, aquelles
5.3 POSSESSIUS
5.3.1 UN POSSEïDOR
5.3.1.1 el meu, el teu, el seu, els meus, els teus, els seus
5.3.1.2 la meva, la teva, la seva, les meves, les teves, les seves
5.3.2 VARIS POSSEïDORS
5.3.2.1 el nostre, el vostre, el seu, els nostres, els vostres, els seus
5.3.2.2 la nostra, la vostra, la seva, les nostres, les vostres, les seves
5.4 NUMERALS
5.4.1 CARDINALS
5.4.1.1 un, dos, tres, quatre...
5.4.2 ORDINALS
5.4.2.1 primer, segon, tercer, quart...
5.5 INDEFINITS
5.5.1 alguns, pocs, massa...
5.6 INTARROGATIUS
5.6.1 quina? quants?
5.7 EXCLAMATIUS
5.7.1 quina! com!
6 PREPOSICIONS
6.1 a, amb , cap a, contra, de, des de, en, entre, fins, fins a, malgrat, per, per a, segons, sense, sota
7 CONJUNCIONS
7.1 com, doncs, encara que, i, ja, que, ni, o,, però, perquè, que, si, sinó
Show full summary Hide full summary

Similar

CATEGORIES LÈXIQUES
Jaume Morell
CATEGORIES LÈXIQUES
J Ú L I A R I E R A
CATEGORIES LÈXIQUES
jaume cuart buad
CATEGORIES LÈXIQUES
jessica martorel
CATEGORIES LÈXIQUES
Antonia Margalid
CATEGORIES LÈXIQUES
LLUC FIOL HERNAN
CATEGORIES LÈXIQUES
JOAN SOCIAS FEME
CATEGORIES LÈXIQUES
Pep Joan Reus
Lèxic de l'oratge
Anna Monteagudo
CATEGORIES LÈXIQUES
Tobias Paez
35. People Are Driven To Create Categories
Lisbeth Ramirez