KAMNINE

Kaja Dolenc
Mind Map by Kaja Dolenc, updated more than 1 year ago
Kaja Dolenc
Created by Kaja Dolenc about 5 years ago
42
0

Description

pojmovna mapa o kamninah
Tags

Resource summary

KAMNINE
1 MAGMATSKE KAMNINE
1.1 izbruhi vulkanov
1.2 ohlajena lava
1.3 predornine
1.3.1 magma se ohladi in strdi (bazalt)
1.4 globočnine
1.4.1 globoko pod zemeljskim površjem
1.4.1.1 granit,tonalit,čizlakit
2 SEDIMENTNE KAMNINE (USEDLINE)
2.1 usedanje
2.2 plastovite
2.3 vsebujejo fosile
2.4 veliko primesi(železo,organske snovi)
2.5 opazimo prod in pesek
2.6 erozija
2.7 apnenec
2.8 peščenjak,konglonerat,kremen,glinavec
3 METAMORFNE KAMNINE
3.1 predhodne kamnine(magmatske,sedimentne,metamorfne)
3.1.1 globoko pod površjem(povečan tlak in temperatura)
3.2 so trše,kot tiste iz katerih nastajajo
3.3 nastajajo zelo počasi
3.3.1 primer:marmor
4 FOSILNA GORIVA
4.1 sproščanje energije
4.2 so neobnovljiva
4.3 sprošča se ogljikov dioksid(topla greda)
4.3.1 globalno segrevanje ozračja
4.4 nafta,zemeljski plin:ostanki odmrlih vodnih mikroorganizmov
4.5 premog:rastline močvirskih gozdov(praprotnice)
5 PRST
5.1 pokriva zemeljsko površje
5.2 preperele kamnine,odmrle živali(se pomešajo a ne primejo)
5.3 barva,vonj,vlažnost,otip
5.4 v prsti so različna živa bitja
5.5 (od spodaj gor) nepreperela matična kamnina,preperela matična kamnina,podtalje,talna povrhnjica
5.6 kemijsko,fizikalno in biološko preperevanje
5.7 črna,glinena in peščena prst
Show full summary Hide full summary

Similar

KAMNINE
anja lončarič
sedimentne,metamorfne in magmatske kamnine
neža rojs
Study Tips to Improve your Learning
miminoma
2PR101 1. test - 2. část
Nikola Truong
HEMORRAGIAS - OBST PATOLOGICA
María José Alvarez Gazzano
3.1 Keywords - Marketing
EMI D
ARCO REFLEJO
Alejandra Garcia
Metodología de la planeación normativa.
ulises leon
MAPA CONCEPTUAL DE POLITICAS PUBLICAS
mica mksssad
Fractions and percentages
Larisa Tyrrell