Per què Espanya no es va industrialitzar plenament al segle XIX?

Júlia Carné Muño
Mind Map by Júlia Carné Muño, updated more than 1 year ago
Júlia Carné Muño
Created by Júlia Carné Muño about 5 years ago
90
0

Description

Mapa de las causas que impidieron la industrializacion en españa

Resource summary

Per què Espanya no es va industrialitzar plenament al segle XIX?
1 1. POSICIÓ GEOGRÀFICA
1.1 La seva situació geogràfica feia difícil el transport de matèries primeres i encaria les exportacions.
2 2. ESCASSA CAPACITAT DE COMPRA
2.1 La majoria de la població espanyola no tenia excedents en els seus ingressos i destinaven tots els seus recursos econòmics a la seva subsistència.
2.1.1 Doc. 2 Aquesta taula del "Pressupost d'una família pagesa" de 1862 ens mostra que les famílies no es gasten els diners en coses com la roba o el calçat només en aliments i manteniment de la casa. Per tant les seves despeses van destinades sempre a les dues necessitats més bàsiques.
2.1.2 Doc. 7 Aquest text de F. Caballero de "Fomento de la población rural" de 1864 ens mostra que els pagesos vivien en unes condicions de misèria i difícilment obtenien grans beneficis de les seves terres. Les millores agràries eren massa costoses i no tenien suficients recursos econòmics per invertir en elles.
3 3. CAPITALS RECAPTATS PER HISENDA
3.1 Hisenda recaptava molts capitals per l'existència d'un deute públic que s'haurien pogut invertir en activitats productives.
3.1.1 Doc. 5 La imatge ens mostra un títol de deute de l'Estat de 1875. Les persones que podien comprar deute de l'estat obtenien anualment 30 pessetes. Aquests fets van tenir una gran repercussió en les circumstàncies del moment ja que la població preferia invertir en bons que en la indústria. Es va absorbir molt de capital disponible que hauria pogut ser invertit en el desenvolupament industrial.
4 4. DESFAVORABLE DOTACIÓ D'ENERGIA I DE MATÈRIES PRIMERES
4.1 El carbó espanyol era de mala qualitat i baix poder calorífic. L'aigua també era un recurs escàs en gran part del país.
4.1.1 Doc. 4 Aquest text de J. Nadal de "Industria sin industrialización" de 1999 ens mostra els principals problemes del carbó espanyol. Les vetes de les mines espanyoles donen un producte de molt poca qualitat i inferior al britànic. A més la localització d'aquesta matèria primera no es favorable i a la seva cotització s'hi ha d'afegir els costos extres de transport, ja que Espanya era un país mancat d'articulació.
5 5. DESESTABILITZACIÓ POLÍTICA
5.1 La inestabilitat política repercutia en la inversió que era l'origen de la producció i l'ocupació.
Show full summary Hide full summary

Similar

Guerra civil española
Saul Barrios Guz
Arte Egipcio
maya velasquez
LA EDAD MEDIA - EDUpunto.com
EDUpunto Por: Ernesto De Frías
Primera Guerra Mundial
Diego Santos
Tema 2: Revoluciones liberales y movimientos nacionalistas en Europa
Joaquín Ruiz Abellán
Historia Contemporánea: Los fascismos
María Salinas
Historia de la Ética
hectorleyva
La crisis del antiguo régimen (RESUMEN)
Marina García Chip
La Guerra Fría y la formación del mundo bipolar
Maitane Gajate
Arte en el siglo XX
Rafael Cardozo
Independencia de los paises latinoamericanos
Estefani Tretto