LINNASTUMISE KULG MAAILMAS

Riin Roost
Mind Map by Riin Roost, updated more than 1 year ago
Riin Roost
Created by Riin Roost about 5 years ago
14
0

Description

Mõistekaart

Resource summary

LINNASTUMISE KULG MAAILMAS
1 1. ETAPP 18. SAJANDI LÕPUS JA 19.SAJANDIL
1.1 kiire linnastumine Euroopas ja Põhja-Ameerikas
1.2 paljud külad kasvasid linnadeks
1.3 linnu ehitati varem asustamata kohtadele
1.4 hakkasid kujunema esimesed linnastud
1.5 19.sajandi lõpus elas maakera linnades 220 miljonit inimest ehk iga viies inimene
2 2. ETAPP 20. SAJANDI ESIMESEL POOLEL
2.1 linnade arv enam nii kiiresti ei kasvanud
2.2 Eestis said 1920.-1930. aastatel paljud asulad linna staatuse
2.3 maakera linnadevõrk oli selleks ajaks enam-vähem välja kujunenud ning päris uusi linnu tekkis vähe
2.4 Olemasolevad linnad kasvasid kiiresti nii maalt ümberasujate kui ka linnarahvastiku suure iibe tõttu
2.5 Poole sajandiga kasvad miljonilinnade arv viis korda
2.6 Sõiduautode arvu kasvades ja ühistranspordi arenedes kiirenes eeslinnastumine: linnad laiendasid oma alasid ja haarasid enda alla järjest uusi, sageli põllumajanduseks sobivaid maid
2.7 Uusi linnu rajati vaid siis, kui hõivati uusi territooriume kas riigikaitselistel või majanduslikel eesmärkidel
3 Eeslinnastumine on inimeste kolimine suurlinna keskusest eeslinnadesse
4 Megalopolis ehk hiidlinn on linnastumise kõrgeim aste, hiiglaslik linnastute kogum
Show full summary Hide full summary

Similar

Linnastumise kulg maailmas
kai.kivastik
Linnastumise kulg maailmas
Britta Sepp
MODE, MEDIAN, MEAN, AND RANGE
Elliot O'Leary
GCSE AQA Biology 1 Nerves & Hormones
Lilac Potato
Crime and Punishment Flashcards - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 8
nicolalennon12
FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO
Blanca Palma
EQUILIBRIO QUIMICO
Joel Tapia
201700134-U1-EP3-Mapa-Mental-Trabajo-En-Equipo
Alexis Zuñiga Davila
Disoluciones Químicas
Karina Macias
Modelos de empresas
Norma Flores
Vocabulário Inglês Básico
Aline Nicomédio