Datatyper, selektion och iteration

Jenny Degling
Mind Map by , created almost 6 years ago

2 C# Object Oriented Programming (Ta beslut) Mind Map on Datatyper, selektion och iteration, created by Jenny Degling on 11/29/2013.

40
1
0
Jenny Degling
Created by Jenny Degling almost 6 years ago
Begrepp
Jenny Degling
Klasser
Jenny Degling
Arv- virtual, abstract och override
Jenny Degling
Lord of the Flies - CFE Higher English
Daniel Cormack
F211- Module 1 Cells, exchange and transport
eilish.waite
Frågor och svar
Jenny Degling
Typomvandling
Jenny Degling
Arrays
Jenny Degling
OUT & REF
Jenny Degling
Introduktion
Jenny Degling
Datatyper, selektion och iteration
1 Literaler
1.1 Reprensationer av värden i källod
1.2 Ex: 7 representerar heltalet 7 och har typen int eller "hello" är en string och representerar texten innanför citationstecknen
2 Konstanter
2.1 Variabler vars värde ej kan ändras.
2.2 Måste tilldelas ett värde vid deklarationen
2.3 Ger ett förväntat beteende, tydlighet och kan reducera misstag
3 Enums
3.1 Är ett set av konstanter
4 Källkod till exekvering
4.1 Tolkade språk
4.2 Kompilerade språk
4.2.1 Har en kompilator som översätter källkoden till ett annat mer optimerat språk eller direkt till maskinkod
4.3 Ifall ett språk ska tolkas eller kompileras finns ej i språkets definition utan bestäms av dess implementation. Oavsett implemenationen så blir resultatet detsamma och de olika implementationerna har sina fördelar
5 Syntax och sematik
5.1 Syntax
5.1.1 Hur språket ska formuleras
5.1.2 Sammansättningen av uttryck med reserverade nyckelord
5.2 Sematik
5.2.1 Hur ett program tolkas
5.2.1.1 Utförs under programexekveringen
5.3 Ett program kan vara syntaktiskt korrekt men semantiskt felaktigt
6 Selektion
6.1 Satsen if
6.2 Satsen switch
6.2.1 Använder sig av case-satser och är fördelaktigt när det finns många olika utfall
6.2.1.1 Switch och enums funkar bra tillsammans
7 Iteration
7.1 While-satsen
7.1.1 Användbart när man inte vet hur många iterationer som krävs
7.2 Do..while
7.2.1 Ser till att kodblocket körs åtminstonde en gång
7.3 For-satsen
7.3.1 När man vet hur många iterationer som krävs