Propietats textuals

Patinaje Erika
Mind Map by Patinaje Erika, updated more than 1 year ago
Patinaje Erika
Created by Patinaje Erika about 6 years ago
38
0

Description

Textos recursos linguistics

Resource summary

Propietats textuals
 1. Adequació
  1. És el grau de respecte, per part de l'autor, de les normes socials, personals, lingüístiques i de situació presents en un acte comunicatiu.
   1. Adaptació de l'emissor al receptor
    1. Aptació del text al tema
     1. Idoneïtat respecte a la situació espaciotemporal
      1. Respecte del to o nivell de formalitat
       1. Respecte de les normes de cortesia vigents entre els interlocutors
        1. Acceptació de les normes del grup social
         1. Extensió i estructura del text adequat a la situació comunicativa
          1. Acomodació a la finalitat
         2. Cohesió
          1. Està definida per la integració dels diferents recursos i suports lingüístics que sustenten la intenció comunicativa. La coherència s'exterioritza lingüísticament per mitjà de la cohesió.
           1. Mecanismes de repetició
            1. Anàfores
             1. Catàfores
              1. El·lipsis
               1. Definició de substantius
               2. Marcadors discursius
                1. Propietats morfosintàctiques
                 1. Propietats semàntiques
                  1. Propietats pragmàtiques
                  2. Cadenes nominatives
                   1. Successió de temps verbals
                    1. Connectors discursius
                   2. Correcció
                    1. Es refereix a la norma explícita d'ús en una comunitat de parlants. Diem que un text és correcte quan segueix unes determinades convencions lingüístiques, establertes per l'ús general de la llengua que fa una comunitat, i legitimades per les autoritats lingüístiques de la mateixa, en forma de publicacions variades.
                     1. De l'ortografia
                      1. De la gramàtica
                       1. De la sintaxi
                        1. De l'ortotipografia
                         1. De l'estil
                          1. Del format
                           1. De la precisió fàctica
                          2. Coherència
                           1. És una condició imprescindible per construir aviat un text; és la condició que dóna unitat al text: la intenció comunicativa de l'autor es manifesta en la progressió textual. El text ha de ser una reacció a la intenció comunicativa. La coherència forma part, per tant, dels principis generals del pensament de l'ésser humà: a més de la coherència, la claredat, l'eficiència, la informació nova per a l'interlocutor.
                            1. Tipus de coherència
                             1. Coherència global
                              1. Coherència local
                              2. Característiques
                               1. Utilització de recursos lingüístics
                                1. Utilització de recursos que defineixen l'adequació del discurs al context
                              Show full summary Hide full summary

                              Similar

                              2n ESO. Complement Directe i Complement Indirecte
                              Álex Lluch
                              LITERATURA...
                              JL Cadenas
                              El Texto Argumentativo
                              Diego Santos
                              Filosofia -Pau
                              Alicia Chinarro
                              Plantilla del Plan de Estudio de 5 Minutos
                              Diego Santos
                              Todos mis RECURSOS...
                              Ulises Yo
                              RECURSOS para PRIMARIA...
                              Ulises Yo
                              CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DE LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS
                              Judith Celma Muñoz
                              GoConQr. EJEMPLOS...
                              Ulises Yo
                              RECURSOS MULTIMEDIA
                              Milagro Pacheco
                              Plan de Estudio de Matemáticas III SECUNDARIA
                              Saúl Zamudio García