דרכי תצורת שם העצם

romkeynan13
Mind Map by romkeynan13, updated more than 1 year ago
romkeynan13
Created by romkeynan13 almost 5 years ago
10
0

Description

דרכי תצורת שם העצם
Tags

Resource summary

דרכי תצורת שם העצם
1 שאילה מלעז

Annotations:

 • דרך ליצירת שם העצם היא שאילה מלעז - לקיחת מילים לועזיות וכתיבתן כמילים עבריות, כדוגמת טלפון.
2 הלחם

Annotations:

 • הלחם היא צורה ליצירת שמות עצם. בהלחם נלקחים שני בסיסים ומאוחדים למילה אחת. לעתים חלק מרכיבי הבסיס נשמטים כתוצאה מההלחם. לדוגמא: עזפן=עז פנים.
3 בסיס +צורן

Annotations:

 • אופן בו נוכל ליצור שמות עצם הוא בסיס + צורן. באופן זה ניקח בסיס (שם עצם, שם תואר, מילת שאלה ופועל בהווה-בינוני) ונוסיף לו צורן סופי. יש לשים לב כי חלק מאותיות הבסיס עלולות להישמט בתהליך הוספת הצורן וכי פועל בעבר אינו יכול לשמש כצורן.
3.1 צורן

Annotations:

 • יחידה לשונית זעירה המשנה את משמעותו של הבסיס באופנים שונים. הצורנים מתחלקים לצורנים היוצרים שמות עצם בלשון זכר, וצורנים היוצרים שמות עצם בלשון נקבה. לכל צורן יש משמעויות שונות אותן הוא נושא עמו ובהצטרפותו לבסיס משנה את משמעות המילה בהתאם.
3.1.1 זכר
3.1.1.1 וןX
3.1.1.2 ןX
3.1.1.3 איX
3.1.1.4 יX
3.1.1.5 רX
3.1.2 נקבה
3.1.2.1 יתX
3.1.2.2 ייהX
3.1.2.3 ותX
3.2 בסיס

Annotations:

 • שם עצם, שם תואר, מילת שאלה או פועל בצורת הווה-בינוני אליו מתלווה צורן סופי ליצירת שם עצם חדש.
3.3
4 שורש במשקל

Annotations:

 • דרך ליצירת שם העצם היא שורש במשקל: לקיחת שורש והכנסתו למשקל מסוים. אותיות השורש ייוצגו באותיות ק,ט,ל. דוגמאות למשקלים" התקטלות, קטול, קטל, ועוד.
4.1 הבחנה בין בסיס +צורן לשורש במשקל

Annotations:

 • בכדי לבדוק האם דרך תצורת שם העצם אותו אנו מנתחים היא בסיס + צורן או שורש במשקל, עלינו לבדוק האם לשם העצם יש סיומת (צורן) אותה אנו מזהים.
4.1.1 אין סיומת

Annotations:

 • אם לשם העצם אין סיומת המוכרת לנו, הרי ששם העצם הוא בוודאות בתצורת שורש במשקל, או בתצורה השונה מבסיס + צורן.
4.1.2 יש סיומת

Annotations:

 • אם לשם העצם יש סיומת, עלינו "למחוק" או "להסתיר" אותה. יתקבל אחד משני מצבים, אותם נבדוק. 
4.1.2.1 מתקבל בסיס תקני

Annotations:

 • אם השארית (השם נטול הסיומת) הוא בסיס תקני, כלומר שם עצם/ שם תואר/ מילת שאלה/ פועל בהווה-בינוני, אזי שם העצם נוצר בתצורת בסיס + צורן.
4.1.2.2 מתקבל בסיס שאינו תקני

Annotations:

 • אם השארית (המילה שהתקבלה לאחר הסרת הסיומת) אינה שם עצם/ שם תואר/ מילת שאלה/ פועל בהווה-בינוני, הרי ששם העצם אינו נמצא בתצורה של בסיס + צורן. ננתח את השארית. 
4.1.2.2.1 הסיומת היא חלק מהשורש

Annotations:

 • אם השארית היא שורש שאינו הגיוני/ אינו קיים, נסיק כי הסיומת הייתה חלק מן השורש, ושם העצם נמצא בתצורת שורש במשקל.
4.1.2.2.2 הסיומת היא חלק ממשקל

Annotations:

 • אם השארית היא פועל בעבר/ שורש, נסיק כי הסיומת הייתה חלק ממשקל, וכי תצורת שם העצם בו עסקנו היא שורש במשקל.
Show full summary Hide full summary

Similar

מערכת הפועל - ניתוח פעלים + דגשים
romkeynan13
בעלי-חיים
Joan Yogev
Biological Molecules Definitions
siobhan.quirk
Resumo global da matéria de Biologia e Geologia (10.º e 11.º anos)
miminoma
GCSE Biology AQA
isabellabeaumont
Cell Structure
megan.radcliffe16
1PR101 2.test - Část 12.
Nikola Truong
Welcome to GoConqr!
Sarah Egan
Proyecto académico pedagógico solidario
kariina jaime
Mapas mentales con ExamTime
Itzel Arellano
Organigramas
Sindy Deydania