El carbó

Fran López
Mind Map by Fran López, updated more than 1 year ago
Fran López
Created by Fran López about 5 years ago
1
0

Description

Procedència, característiques, diferències i aplicacions del carbó

Resource summary

El carbó
1 Té el seu origen ens els extensos boscos que cobrien la major part de la Terra fa milions d'anys, al període carbonífer.
1.1 Es caracteritza per tenir un clima humit i càlid
1.1.1 que afavoreix el creixement vegetal i la descomposició de la matèria orgànica.
1.1.1.1 La descomposició lenta de la matèria orgànica de forma anaeròbica, l'increment de la pressió i la temperatura al llarg de milions d'anys
1.1.1.1.1 ha transformat la fusta d'aquells boscos en el carbó actual.
2 De carbó hi ha vegetal i mineral.
2.1 El VEGETAL, menys energètic
2.1.1 S'obté de la piròlisi
2.1.1.1 què és la combustió parcial de la llenya amb poca presència d'oxígen.
2.1.1.1.1 S'utilitza per fer barbacoes i escalfar espais petits. Donat que està parcialment cremat, s'aconsegueixen fer brases més ràpidament que sols amb llenya
2.2 El MINERAL, més energètic
2.2.1 Podem distingir QUATRE GRUPS de carbons minerals diferents:
2.2.1.1 Les TORBES
2.2.1.1.1 Conté aproximadament un 60% de carboni i molta humitat.
2.2.1.1.1.1 Es forma en zones pantanoses anomenades torberes.
2.2.1.1.1.1.1 Sols s'utilitza com a consum domèstic en les zones pròximes a les torberes, després d'assecar-se.
2.2.1.2 Els LIGNITS
2.2.1.2.1 Són carbons d'origen recent —uns cent milions d'anys —, de poder calorífic baix
2.2.1.2.1.1 S'utilitza prop del lloc d'extracció, en capes grosses i superficials.
2.2.1.2.1.1.1 Normalment d'una explotació a cel obert
2.2.1.3 Les HULLES
2.2.1.3.1 Són carbons grassos, d'un elevat contingut en carboni.
2.2.1.3.1.1 Té un gran poder colorífic, és impermeable i de fàcil destil·lació.
2.2.1.3.1.1.1 Normalment es convereix en carbó de coc per tal de ser utilitzat com a reductor dls alts forns per a l'obtenció de ferro i acers.
2.2.1.4 Les ANTRACITES
2.2.1.4.1 Són els més antics, tenen un alt contingut de carboni, fins un 95%.
2.2.1.4.1.1 D'aspecte brillant, cremen amb flama, provocant poca cendra.
2.2.1.4.1.1.1 S'obtenen a jaciments molt profunds i de poc gruix; difícil i costosa
3 Les APLICACIONS
3.1 Combustible d'ús general
3.1.1 A les centrals tèrmiques,
3.1.1.1 petites ferreries o calderes de petites indústries
3.1.1.1.1 i calderes d'habitatges domèstics
3.2 Procés de DESTIL·LACIÓ SECA; sotmet a altes temperatures, obtenint:
3.2.1 Coc,
3.2.1.1 combustible utilitzat a l'industria siderúrgica.
3.2.2 Gas ciutat
3.2.2.1 Combustible d'ús domèstic
3.2.3 Producte químics: olis, quitrans
3.2.3.1 per a l'obtenció de plàstics, fertilitzants, medicaments, perfums, explosius...
3.2.4 Procés de gasificació.

Annotations:

  • per la reacció del carbó roent amb vapor d'aigua en gasògens, s'obté el gas de síntesi. Es pot utilitzar directament o per a l'obtenció de
3.2.4.1 Gas natural sintètic
3.2.4.2 Hidrocarburs, semblants als obtinguts del petroli, podent ser líquids o gasosos.
Show full summary Hide full summary

Similar

Recursos Energéticos por Enrique Hernandez
sisas asss
Termoquímica.
Armando Caballer
QUIZ sull'energia
silvia rosolen
Energía y sus tipos
Manuela Arana
Generación de energía eléctrica
Luis Angel Velásquez
Energía
XAVIER MAU
I PROBLEMI DELL'AMBIENTE
FEDERICA GERMANO
Carbohidratos
monica Silva
Secretaríade Energía
Roberto Alviso
Clasificació de Fonts d'Energia
Daniel Olar