Please wait - loading…

FUNCIONS 1er GRAU

Description

Mind Map on FUNCIONS 1er GRAU, created by Nil Figueras on 11/25/2015.
Nil Figueras
Mind Map by Nil Figueras, updated more than 1 year ago
Nil Figueras
Created by Nil Figueras over 6 years ago
7
1

Resource summary

FUNCIONS 1er GRAU
 1. QUE SON?
  1. Una funció és una relació o correspondència entre dues magnituds.
  2. TIPUS D'IMATGES
   1. Antimatge
    1. X
    2. Imatge
     1. Y
    3. DOMINI
     1. Es un conjunt de valors de la variable independent, x
     2. RECTA
      1. Eixos de coordenadas
       1. PENDENT
        1. Es la inclinació de la pendent respecte el eix de las abcisses
       2. VARIABLES
        1. Dependent
         1. La variable dependent és aquella que s'observa que varia quan fem variar la variable independent.
         2. Independent
          1. La variable independent és aquella que fem variar de forma deliberada per a provocar el canvi de la variable dependent.
         3. TIPUS DE FUNCIONS
          1. Afi
           1. y = mx +n
            1. m és el pendent. Dues rectes paral·leles tenen el mateix pendent.
             1. n és l'ordenada en l'origen i ens indica el punt de tall de la recta amb l'eix d'ordenades. Passa pel punt (0,n).
             2. Lineal
              1. La seva gràfica és una recta que passa per l'origen de coordenades, punt (0,0).
               1. y = mx
               2. Constant
                1. y=n
                 1. El pendent és 0. La gràfica és una recta horitzontal paral·lela a l'eix de les abscisses:
                Show full summary Hide full summary

                Similar

                Key Paintings
                Julia Lee
                Revision Timetable
                katy.lay
                8 Motivational Quotes for Students
                Andrea Leyden
                The Tempest Key Themes
                Joe Brown
                AQA GCSE Product Design Questions
                Bella Statham
                Improve your Learning using GoConqr
                Micheal Heffernan
                MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
                puntoideascali
                Flashcards for CPXP exam
                Lydia Elliott, Ed.D
                PSBD New Edition
                Ps Test
                1PR101 2.test - Část 20.
                Nikola Truong
                P2 Radioactivity and Stars
                IQRA AZAM