TRANSFORMACIÓ DEL PETROLI

Roberto Campoy
Mind Map by , created almost 4 years ago

trabajo hecho sobre los procesos quimicos del petroleo

40
0
0
Tags
Roberto Campoy
Created by Roberto Campoy almost 4 years ago
HARDWARE
Johanna Varon
Examen de Fundamentos de Educaciòn a Distancia
nali.borrego
7 Técnicas para Aprender Matemáticas
maya velasquez
IB 1 Economics Unit 4 to 6
jinyoung1900
Orwell and 1984
Polina Strich
La Recreación
Sebastian Zapata Quintero
MAPAS CONCEPTUALES DIGITALES
carolinaordonezm
MAPAS CONCEPTUALES DIGITALES
Ana Maria Orozco
¿Como integramos las TICs en un aula?
medicenfito
CUADRO SINOPTICO
gnatalia_1296
TRANSFORMACIÓ DEL PETROLI
1 Destil·lació fraccionada
1.1 Consisteix en escalfar el cru fins l'evaporació, així obtenent, diferents productes.
1.1.1
2 Craqueig
2.1 Consisteix en la descomposició dels hidrocarburs més pesants (olis i fuelss), per tal d'obtenir-ne hidrocarburs més lleugers (propà i butà).
2.1.1 Els productes obtinguts són hidrocarburs més lleugers com el butà o el propà
3 Polimerització
3.1 És el procès químic contrari al craqueig: els hidrocarburs més lleugers (butà i propà), es converteixen en compostos més pesants (benzines o gasoils).
3.1.1 Els productes obtinguts són majoritàriament gasoils i benzines.
4 Reformació
4.1 És un procès en altes temperatures que s'utilitza per millorar les característiques de les benzines
4.1.1 El producte obtingut és una benzina millorada.