La reproducció dels animals

Maria Andreu Carratala
Mind Map by , created almost 4 years ago

Explicació de les principals característiques de la reproducció dels animals

25
0
0
Maria Andreu Carratala
Created by Maria Andreu Carratala almost 4 years ago
P2 Radioactivity and Stars
dfreeman
Analysing Text
amberbob27
Mind Map 1_1
n.marment
The Skeletal System - PE GCSE EdExcel
GeorgeHaines
Astronomy Practice Quiz
cbruner
LOS NUTRIENTES
Kalu Tv
Study Planner
indibharat
P1 - The Earth in the Universe
franimal
Features of Language
kelsey.le.grange
Biology- Genes and Variation
Laura Perry
La reproducció dels animals
1 Tipus
1.1 Asexual
1.2 Sexual
2 Reproducció asexual
2.1 Fragmentació
2.2 Regeneració
2.3 Gemmació
3 Reproducció sexual
3.1 Diferents aparells reproductors en mascles y femelles
3.1.1 Gònades
3.1.2 Vies genitals
3.2 Fases de la reproducció
3.2.1 1ºAcoblament
3.2.2 2ºFecundació
3.2.3 3ºDesemvolupament de l'embrió
3.2.4 4ºCreiximent
3.2.4.1 Desenvolupament indirecte
3.2.4.2 Desenvolupament directe
3.3 Tipus
3.3.1 Segons tipus de gònades
3.3.1.1 Unisexual
3.3.1.2 Hermafrodites
3.3.2 Segons la manera i el lloc on es desemvolupa l'embrió
3.3.2.1 Ovovípara
3.3.2.2 Vivípara
3.3.2.3 Ovípara
3.3.3 Segons el medi on es reprodueix
3.3.3.1 Fecundació externa
3.3.3.2 Fecundació interna