Tir eolaiocht

12podwyer
Mind Map by , created almost 6 years ago

tir eolaiocht (scrudu na nollag daire bhlian 2013)

388
0
0
Tags No tags specified
12podwyer
Created by 12podwyer almost 6 years ago
C1:Making Crude Oil Useful (Science-GCSE)
Temi Onas
The Rise of the Nazis
shann.w
Introduction to the Atom
Sarah Egan
Flame tests
Joshua Rees
1PR101 1.test - Doplňující otázky
Nikola Truong
Area, Volume & Perimeter Mind Map
rory.examtime
Ratios Quiz
rory.examtime
General Knowledge Quiz
Andrea Leyden
B3- Science. Cells, Genes and Enzymes.
MissChurro
Physical Geography
clongworth25
Tir eolaiocht
1 an farraige
1.1 -Cruthaitear na tonnta de thoradh ar gluaiseach na gaoithe thar chraiceann an uisce.-tarlaionn tonnta mar gheall ar an bhfrithchuimilt idir an ghaoth dromchla na farraige.-meadaionn an tonn ag brath ar neart na gaoithe agus reim na farraige.-cruthaitear camog san uisce.- cruthaitear tonncruth.-gluaiseann an tonncruth chun tosaigh an aon treo leis an ngaoth
1.2 Tonnta scriosacha: -tarlaionn siad in aimsir stoirmiuil.-ta alan fuinneamh acu.-culchaise laidir
1.2.1 Tonnta togalacha:-tarlaionn siad in aimsir sochair.-nil aon fuinneamh acu.-borruisce laidir
1.3 Proiseisi creimeadh na farraige.
1.3.1 gniomhu hiodralach: buaileann se in aghaidh an costa
1.3.2 aer comhbhruite: pleascann aer amach as scaoilteanna na carraigeacha
1.3.3 Scriobchaitheamh: nuair a phiocann na tonnta carraigeacha suas agus iad a bualdh in aghaidh an costa
2 abhainneacha
2.1 Céim na hóige: méid uisce beag, abhann cúng, grádán gearr,uisce ag rith go tapa
2.1.1 Céim na scothaoise: grádán min, úrlár an ghleann nios leithne,tosaionn an abhainn ag lúbadh
2.1.1.1 Ceim na seanaoise: gradan/talamh cothrom, urlar an ghleann cothrom+leathann, nios mo uisce, abhann ag taisteal nios moille, abhann ag lubadh nios mo
2.2 Abhainneacha: is iad abhainneacha na gniomhai o thaobh cruth a thabhairt dar tirdhreach
2.3 Tearmai: foinse: an ait a dtosnaionn an abhainn, cursa: an bealach a thogann an abhainn nuair a ritheann se isteach san fharraige, craobh abhainn: sruth no abhainn a theann isteach in abhainn nios mo na i, Cumar: an pointe ina theann an craobhabhainn isteach san abhainn, Beal abhainn: an pointe ina theann an abhainn isteach sa loch nó farraige.
2.4 Proiseisi creimeadh:1. gniomhu hiodralach(preabaireacht),2. cnai(rolladh),3. scriobchaitheamh(fuaidreamh),4. tuaslagain
2.4.1 Gneithe de creimeadh: eas, V-ghleann,speireacha comhthreasnacha.
2.4.2 Gneithe sil leagan: deilt, leibhe, lubloch.
3 daoine agus an gcosta
3.1 Usaidi
3.1.1 taisteal
3.1.2 iompar
3.1.3 ola
3.1.4 iasc
3.1.5 badoireacht
3.1.6 sport
3.1.7 leictreachas
3.2 droch usaidi
3.2.1 bruscar
3.2.2 cuireann se na hiasc bas
3.2.3 ag goide gaineamh
3.2.4 turasoiri
4 léarscáileanna
4.1 Rilif:-cruth ata ar an tirdhreach fisiciul.-airde+fana.-tirdhreach no cruthanna.
4.2 draenail: an bealach ina ritheann an uisce ar an tirdhreach
4.3 Linte comhrianta.-congaireacht=talamh ard/sliabh -neamh congairi= cnoc
4.3.1 Spota airde:-mar shampla .340m
4.3.1.1 dath:-eadram= iseal.-dorcha=ard.
4.3.1.1.1 triantan le uimhir=sliabh agus an airde
4.4 ag tabhairt tagairt eangach
4.4.1 L=litir O=oirthear (ar bun) T=tuaisceart (ar an taobh)
4.5 crainn: fluffy= crainn duillsiteach, talamh iseal, draenail. pointy= crainn buairaineach, talamh ard, droch draenail

Media attachments