Step 304 - Sistemes

Mar Y
Mind Map by Mar Y, updated more than 1 year ago
Mar Y
Created by Mar Y over 4 years ago
2
0

Description

Sistemas
Tags

Resource summary

Step 304 - Sistemes
1 Que són?
1.1 La realció amb 2 equacions de 2 incògnites
1.2 Nesesitem els sistemes per resoldre aquestes equacions
2 Métodes de resolució
2.1 Substitució
2.1.1 1- Aïllar una incògnita en una de les equacions
2.1.2 2- Substituir la incògnita aïllada a la segona equació
2.1.3 3- Resol l'equació en la que hem substuït
2.2 Igualació
2.2.1 1- Aïllar la mateixa incògnita a les 2 esquacions
2.2.2 2- Igualar les dues equacions
2.2.3 3- Substituir a qualsevol equació el resultat anterior
2.3 Reducció
2.3.1 1- Fer desaperèixer una de les incognites sumant les equacions. Si no es pot, multiplicar un número a una de les equacions.
2.3.2 2- Despejar l'equació anterior i substituir a l'altre equació.
2.4 Graficament
2.4.1 1- Despejar les dues equacions.
2.4.2 2- Fer una taula de valors amb les equacions despejades
2.4.3 3- Representar-ho graficament
3 Solucions
3.1 Sistema competible determinat
3.1.1 Les dues equacions es creuen en un punt exacte
3.2 Sistema competible indeterminat
3.2.1 Les dues equacions pasen per la mateixa recta.
3.3 Sistema incompetible
3.3.1 No es creuen mai, son paral·leles
Show full summary Hide full summary

Similar

Matemáticas- Álgebra
dayana burguez
Tablas (1) del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
Miguel Greciano
Matemáticas: Operaciones Basicas
slipknothacker
Tablas del 2 y 4, sumas y restas
Miguel Greciano
SISTEMES D'EQUACIONS
Mariona Miró
Tablas del 1, 2 y 4, sumas y restas
Miguel Greciano
Áreas y Volúmenes de Cuerpos Geometricos
Álvaro Barrero
Renacimiento - Obras
José Mencab
Tablas del 1, 2, 4 y 5
Miguel Greciano
Tablas del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10
Miguel Greciano
POLIEDROS
amandarina4