ČLOVEK IN OKOLJE

anja lončarič
Mind Map by , created almost 4 years ago

pojmovna mapa človek in okolje

1
0
0
Tags
anja lončarič
Created by anja lončarič almost 4 years ago
Človek in okloje
loncaric.tilen.s
ENERGIJA
Kaja Dolenc
ČLOVEK IN OKOLJE
eva.kovacic
An Inspector Calls - Themes
Emily Simms
ENG LIT TECHNIQUES
Heloise Tudor
ČLOVEK IN OKOLJE
nika saagdin
ČLOVEK IN OKOLJE
živa mlakar
ČLOVEK IN OKOLJE
Kaja Dolenc
Človek in Okolje
sebastjan sebastjan
ODPADKI
iza ritonja
ČLOVEK IN OKOLJE
1 ČLOVEK
1.1 spreminja naravo
1.2 potrebuje energijo
1.2.1 gretje
1.2.2 promet
1.2.3 rasvetljavo
1.2.4 kuhanje
1.2.5 elektronske naprave
1.2.6 tudi:
1.2.6.1 biogoriva
1.2.6.1.1 iz poljščin
1.2.6.1.1.1 namenjene
1.2.6.1.1.1.1 za hrano:
1.2.6.1.1.1.1.1 živali
1.2.6.1.1.1.1.2 ljudi
1.2.6.2 etanol
1.2.6.3 biodizel
1.2.7 lahko varčuje
1.2.7.1 vgašujemo
1.2.7.1.1 luči
1.2.7.1.2 električne stroje
1.3 potrebe po energiji
1.3.1 goriva
1.3.1.1
1.3.2 naravnih virih
1.3.2.1 kot so:
1.3.2.1.1 les
1.3.2.1.2 premog
1.3.2.1.3 nafta
1.3.2.1.4 kovina
1.3.2.2 energijskih
1.3.2.2.1 omejenost
1.3.2.2.1.1 biomase
1.3.2.2.1.2 vetrne
1.3.2.2.1.3 sončne
1.3.2.2.1.4 energije rek
1.3.3 surovinah
1.3.3.1
1.3.4 ruši naravno ravnovesje
1.4
1.5
1.5.1 javni prevoz
2 OKOLJE
2.1 izkoriščamo
2.1.1 obnovljive vire
2.1.2 naravne vire
2.1.2.1 velike spremembe
2.1.2.2
2.1.3
2.1.4 škodo v naravi
2.2 okoljski kriteriji
2.2.1 upoštevati
3 UPORABLJA IN RECIKLIRA
3.1 odpadek
3.1.1 snov
3.1.1.1
3.1.2 predmet
3.1.2.1 ne uporabljamo
3.1.2.1.1 zavržemo
3.1.3 razlikujemo
3.1.3.1 po viru
3.2 vrste odpatkov
3.2.1 papir
3.2.1.1 karton
3.2.2 steklo
3.2.2.1 ostanki
3.2.2.1.1 okna
3.2.2.1.2 ogledala
3.2.3 embalaža
3.2.3.1 pločevinka
3.2.3.2 pločevinka
3.2.4 biološki
3.2.5 zbiramo