ARN

Marta Carceller de la Torre
Mind Map by Marta Carceller de la Torre , updated more than 1 year ago
Marta Carceller de la Torre
Created by Marta Carceller de la Torre almost 6 years ago
46
1

Description

Carecteristiques, classificació i funcions de l'ARN

Resource summary

ARN
 1. Carcaterístiques
  1. Monocatenari
   1. L'OH en la ribosa dificulta la formació de la doble caden i el fa ser més inestable
    1. No guarda informació
    2. El trobem en el citosol i en el nucli
    3. Classificació
     1. ARN heterogeni nuclear
      1. La polimerasa crea la cadena complementaria a una de les cadenes de ADN on trobem introns i exons
      2. ARN missatger
       1. Després del procés de maduració, on l'ARNhn ha perdut els introns(parts sense informació rellevant) aquest es converteix en ARNm
        1. ARNM eucariòtic
         1. Monocistrònic: informació per sintetitzar 1 proteina
          1. :Comença amb un triple fosfat ( 3p )
           1. Acaba amb un poli A ( 3 adeninas )
           2. ERNM procariòtic:
            1. Policistrònic: té informació per sintetitzar més d'una proteïna
             1. Comença amb un triple fosfat
              1. El procés té lloc al citosol
               1. No diferenciem entre exons i introns
             2. ARN de transferencia
              1. No és lineal i conté dues parts: una on té l'aminoàcid i l'altre on té l'anticodó Hi ha 1 ARNt per cada aminoàcid.
               1. L'anticodó és complementari al codó de l'ARNm al qual s'unirà ajudat del ribosoma per anar ajuntant els aminoàcids per formar la proteïna.
               2. ARN ribosòmic
                1. Forma part dels ribosomes al 60%. Aquests tenen dos parts i a l'hora de fer la traducció l'ARNm queda enmig i l'ARNt s'uneix a ell.
                 1. ARNr eucariòtic (gran)
                  1. ARNr procariòtic (petit)
                 2. ARN nucleolar
                  1. Constitueix el nuclèol, i quan surt fora del nucli i s'associa a proteïnes forma el ribosoma convertint-se així en ARNr
                 3. Funcions
                  1. Els virus guarden la informació en l'ARN
                   1. Transcripció (nucli)
                    1. Traducció (citosol)
                    Show full summary Hide full summary

                    Similar

                    Biología Celular
                    maya velasquez
                    Niveles de Organizaciòn
                    Sofi :3
                    Examen de Repaso de Biología
                    Diego Santos
                    1. LA CÉLULA
                    Vivi Riquero
                    Práctica de Biología para la Prepa 1
                    Raúl Fox
                    PASAPALABRA  sobre  ANATOMÍA
                    JL Cadenas
                    TEST MICROBIOLOGÍA e INMUNOLOGÍA
                    VICTOR MANUEL VITORIA RUIZ
                    Biología para la PSU
                    Lolo Reyes
                    Aparato CIRCULATORIO - De Mapa Mental
                    JL Cadenas
                    mitosis y meiosis
                    juan perez
                    La celula
                    juan perez