SISTEMES D'EQUACIONS

Mariona Miró
Mind Map by , created over 3 years ago

Sistemas de equaciones 3ESO 2016

42
5
0
Tags
Mariona Miró
Created by Mariona Miró over 3 years ago
CARACTERÍSTICAS LINGÜÍSTICAS DE LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS
Judith Celma Muñoz
L'alfabeto italiano
Aquamarine!
PALABRAS A-...
JL Cadenas
Definitions in AS chemistry
Stephen Cole
Macbeth Quotes/Themes
Michael LEwis
Literatura Prerrenacimiento
Victor Pons
Tablas (1) del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
Miguel Greciano
Matemáticas: Operaciones Basicas
slipknothacker
Mecanismos de cohesión
Diego Santos
Comentario De Texto 1ºBachillerato
Karo Poghosyan
SISTEMES D'EQUACIONS
1 Resoldre un sistema d'equacions és trobar qualsevol parella de nombres que verifiquin totes dues equacions a la vegada.
2 Tipus de sistemes segons les solucions
2.1 Compatible determinat
2.1.1 Rectes secants
2.1.2 1 solució
2.1.3 Ex. x= 0; y=4
2.2 Incompatible
2.2.1 Rectes paral·leles
2.2.2 0 solucions
2.2.3 Ex. 0 = -3
2.3 Compatible indeterminat
2.3.1 Coincidents
2.3.2 Infinites solucions
2.3.3 Ex. 0=0
3 Mètodes de resolució de sistemes
3.1 Gràficament
3.1.1 1. Aïllar la mateixa incògnita a les dues equacions
3.1.2 2. Construir una taula de valors
3.1.3 3. Representar gràficament en l'eix de coordenades
3.1.4 4. Determinar el tipus de solució
3.2 Substitució
3.2.1 1. Aïllar una incògnita
3.2.2 2. Substituir el valor d'aquesta a l'altre equació i resoldre-la
3.2.3 3. Substituir el valor obtingut a la primera equació utilitzada
3.3 Igualació
3.3.1 1. Aïllar la mateixa incògnita en les dues equacions
3.3.2 2. Igualar les equacions i resoldre-les
3.3.3 3. Substituir el valor obtingut en una de les equacions i resoldre-la
3.4 Reducció
3.4.1 1. Separar les dues equacions, multiplicant-les pel número que convingui per fer que una incògnita tingui igual coeficient en les dues
3.4.2 2. Restar-les perquè quedi una sola equació amb una sola incògnita i resoldre-la
3.4.3 3. Substituir el valor obtingut en qualsevol de les equacions inicials i resoldre-la

Media attachments