Proporcionalitat

Gema Martinez
Mind Map by Gema Martinez, updated more than 1 year ago
Gema Martinez
Created by Gema Martinez about 4 years ago
9
0

Description

Tipus de proporcionalitats.
Tags

Resource summary

Proporcionalitat
1 Directa
1.1 Dues magnituds són directament proporcionals si en multiplicar (o dividir) una d’elles por un nombre, l’altra queda multiplicada (o dividida) pel mateix nombre.
2 Numèrica
2.1 Una proporció numèrica és una igualtat entre dues raons:
2.1.1 Una raó entre dos nombres (a i b) és el quocient d'aquests:
3 Percentatges
3.1 Un percentatge és una forma d'expressar una proporció o fracció com a fracció de denominador 100, és a dir, com a quantitat de centèsimes. L'expressió "45%" és el mateix que la fracció 45/100 o que el nombre decimal 0,45.
3.1.1 Per a calcular el % es divideix P per Q i es multiplica per 100.
4 Repartiment proporcional
4.1 Directament proporcionals:
4.1.1 1. En primer lloc cal sumar els valors inicials de cada una de las parts. 2. A continuació es divideix la quantitat a repartir entre la suma obtinguda. 3. Per acabar es multiplica el quocient obtingut pels valors inicials de cada una de les parts.
4.2 Inversament proporcionals:
4.2.1 1. En primer lloc es calculen els inversos dels valors inicials de cadascuna de les parts. 2. Després cal sumar els inversos dels valors inicials que s’ han calculat. 3. A continuació es divideix la quantitat a repartir entre la suma obtinguda. 4. Finalment, es multiplica el quocient obtingut pels inversos dels valors inicials de cadascuna de les parts.
5 Variacions percentuals
5.1 Per augmentar una quantitat Q un r %, es calcula el r % de Q i es suma el resultat obtingut a la quantitat Q.
6 Inversa
6.1 Dues magnituds són inversament proporcionals si en multiplicar (o dividir) una d’elles per un nombre, l’altra queda dividida (o multiplicada) por el mateix nombre.
Show full summary Hide full summary

Similar

Matemàtiques MAGNITUDS PROPORCIONALS
ramonpont1eso
CÀLCUL MENTAL 1
Mª Carmen Casaña
Problemes matemàtics 1
Laia Pino
Problemes matemàtics 2
Laia Pino
Progressions
Gema Martinez
Proporcionalitat
Gabriel Flores Landte
Expressió d'una relació funcional
mario.lopez
María Gaetana Agnesi
educacioprimaria
Representació
Iuliu Gabriel Huszar
Mitjans de Transport
Gema Martinez
ESTADÍSTICA, Grup 3, 3 ESO C
joana1479