I

Ana Pitarch Badal
Mind Map by Ana Pitarch Badal, updated more than 1 year ago
Ana Pitarch Badal
Created by Ana Pitarch Badal about 4 years ago
671
0

Description

Els verbs: conjugació, temps verbal, persona i nombre
Tags

Resource summary

I
1 Arrel o lexema
1.1 Aporta el significat de l'acció:
1.1.1 escolt-
1.1.1.1 L'arrel ve del verb "escoltar", que vol dir atendre o concentrar l'atenció en alguna cosa
2 Desinència o morfema
2.1 Aporta...
2.1.1 Temps
2.1.1.1 Passat
2.1.1.1.1 -ava
2.1.1.2 Present
2.1.1.2.1 -o
2.1.1.3 Futur
2.1.1.3.1 -aré
2.1.1.4 Condicional
2.1.1.4.1 -aria
2.1.2 Persona
2.1.2.1 1a persona
2.1.2.1.1 Quan parlo de mi o de nosaltres
2.1.2.1.1.1 -o -em
2.1.2.2 2a persona
2.1.2.2.1 Quan parlo de tú o de vosaltres
2.1.2.2.1.1 -es -eu
2.1.2.3 3a persona
2.1.2.3.1 Quan parlo de ell/ella o d'ells/elles
2.1.2.3.1.1 -a -en
2.1.3 Nombre
2.1.3.1 Singular
2.1.3.1.1 Parlem d'una sola persona
2.1.3.1.1.1 -aves
2.1.3.2 Plural
2.1.3.2.1 Parlem de dos o més persones
2.1.3.2.1.1 -aran
Show full summary Hide full summary

Similar

Ita-B1-Poseidonia
Diego Borghetto
Pronombres Personales en Inglés
Christenson Sarceño
Atributos a la personalidad (parte 1)
Bere Diaz
Morfología
Jenny Lara
Introduce el texto aquí
María M.F.
Past Simple of Irregular Verbs
Ana María Lara díez
Modal verbs Flashcards
Victoria Elena Fernández Pareja
FORMULAS DE ÁREAS DE POLÍGONOS GEOMÉTRICOS
timishito
Morfología
Josselyn Peralvo