La reproducció:

vicalfra
Mind Map by vicalfra, updated more than 1 year ago
vicalfra
Created by vicalfra about 4 years ago
10
0

Description

Mapa conceptual de naturales sobre la reproducción

Resource summary

La reproducció:
1 1)La reproducció i el cicle vital.

Annotations:

 • La reproducció es la funció per la qual els individus progenitors originen nous individus, que se'ls assemblen i reben el nom de descendents.
1.1 Asexual:

Annotations:

 • Hi interve un sol individu, a partir del qual es formen nous individus idèntics a aquest.
1.2 Sexual:

Annotations:

 • Hi intervenen dos progenitors: un mascle i una femella
1.3 Cicle vital o biológic:
1.3.1 Reproducció

Annotations:

 • Produeix unes cel·lules, a partir de la qual es forma un nou individu.
1.3.2 Creixement

Annotations:

 • S'experimenta una fase de maduració i un augment de la mida corporal.
1.3.3 Desenvolupament embrionari

Annotations:

 • El zigot origina un individu
2 2) La reproducció asexual en els animals.

Annotations:

 • És un procediment  comú en organismes mes unicel·lulars, pero en els animals és poc frequent i queda limitada als més senzills
2.1 Gemmacio

Annotations:

 • Consisteix en la formació d'un engrossiment o gemma en el cos de l'animal.
2.2 Escissió o fragmentació

Annotations:

 • Consisteix en el trencament del progenitor en dues o mes parts, cada una de les quals origina un nou individu.
3 3) La reproducció sexual en els animals
3.1 En els mascles

Annotations:

 • Les gonades són els testicles, on es produeixen els gàmetes masculins o espermatozoides
3.2 En les femelles

Annotations:

 • Les gonades són els ovaris, on es produeixen els gàmetes femenines o òvuls.
3.3 El sexe dels individus
3.3.1 Hermafrodites

Annotations:

 • Cada individu posseeix gónades masculines i femenines.
3.3.2 Unisexuals

Annotations:

 • Cada individu nomes te un tipus de gónades.
4 4) La fecundació.

Annotations:

 • La fecundació és la unió d'un òvul i un espermatozoide, amb la fusió dels nuclis, per a formar la cèl·lula ou o zigot.
4.1 Interna

Annotations:

 • Es dóna en alguns peixos, i en la majoria dels animals terrestres.
4.2 Externa

Annotations:

 • Se sol donar en la major part d'animals aquàtics, i en alguns terrestres.
5 5) El desenvolupament embrionari

Annotations:

 • El desenvolupament embrionari comprén des del moment que es forma el zigot fins al naixement del nou individu.
5.1 Ovípara

Annotations:

 • El desenvolupament de l'embrió és fora del cos de la mare, en l'ou.
5.2 Ovovivípara

Annotations:

 • El desenvolupament de l'embrió té lloc a l'interior de la mare, però es nodreix de les substàncies de reserva de l'ou.
5.3 Vivípara

Annotations:

 • L'embrió és desenvolupa a l'interior de la mare, que a més de proporcionar-li protecció, el nodreix durant el desenvolupament.
6 6) El desenvolupament postembrionari.

Annotations:

 • S'anomena desenvolupament postembrionari el creixement de l'individu fins que arriba a l'estat d'adult, en què adquireix la capacitat de reproduir-se.
6.1 Directe:

Annotations:

 • En nàixer, les cries presenten un aspecte semblant a l'adult, per això es tracta d'un procés de creiximent simple.
6.2 Indirecte:

Annotations:

 • La cria, anomenada l'arva naix en una fase poc desenvolupada y té un  aspecte y un comportament molt diferents de  l'adult.
7 8) La reproducció asexual en les plantes
7.1 Reproducció vegetativa:
7.1.1 Estolons

Annotations:

 • Són tiges de poca alçada que creixen paral·leles al sòl.
7.1.2 Bulbs

Annotations:

 • En aquest cas les gemmes són tiges subterrànies curtes envoltades de fulles groses i carnoses, a partir de les cuals broten noves plantes.
7.1.3 Tubercles

Annotations:

 • Són tiges subterrànies engrossides per la gran quantitat de substàncies de reserva que acumulen.
7.2 Reproducció per espores

Annotations:

 • A partir d'una cèl·lula d'una individu, el nucli de la cual és divideix repetidament, s'originen diverses cèl·lules filles anomenades espores.
8 9)La reproducció sexual en les plantes amb llavors.
8.1 Pol·linització
8.1.1 Pel vent
8.1.2 Per animals
8.2 Fecundació i formació de l'embrio i la llavor.

Annotations:

 • La fecundació  es dona quan els gàmetes masculí i femení s'uneixen, A partir d'aquest moment es formen l'embrió i la llavor.
8.3 Formació i tipus de fruits
8.3.1 Carnosos
8.3.2 Secs
8.4 Disperció i germinació de la llavor
8.5 Estructura de la flor
8.5.1 Embolcalls florals

Annotations:

 • Calze o Corol·la
8.5.2 Òrgans reproductors

Annotations:

 • Pístil i Estam.
9 10) L' eficàcia de la reproducció.
9.1 Inconvenients i avantatges de la reproducció asexual

Annotations:

 • Avantatges:Procés més ràpid. Inconvenients: Tots els descendents són iguals.
9.2 Inconvenients i avantatges de la reproducció sexual

Annotations:

 • Avantatges: Atzar. Inconvenients: Gran quantitat de gàmetes.
Show full summary Hide full summary

Similar

Mapas Conceptuales con GoConqr
Diego Santos
Mapa Conceptual
Laura Laguna
Mapa conceptual
david longinos
Mapa conceptual
karina montealeg
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
ivon nieto
Mapa conceptual
Franchesk Maestr
Mapa Conceptual
Laura Perez6723
PRESENT CONTINUOS
fapn
Mapa conceptual
Daniela Trujillo5510
Mapa Conceptual, Seguridad Social en Colombia
mafe__09
VICIOS DEL CONSENTIMIENTO
jhonedys