U-2: LA CIUTAT

marcandres1999
Mind Map by marcandres1999, updated more than 1 year ago
marcandres1999
Created by marcandres1999 about 6 years ago
25
0

Description

esuqema interesante
Tags

Resource summary

U-2: LA CIUTAT
1 POBLAMENT
1.1 POBLAMENT URBÀ
1.1.1 es denomina
1.1.1.1 CIUTAT
1.1.1.1.1 s'hi concentra una quantitat important de població
1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.2 hi ha el sector terciari o de serveis
1.1.1.1.2.1 es una
1.1.1.1.2.1.1 AGLOMERACIÓ
1.1.1.1.2.1.1.1 de
1.1.1.1.2.1.1.1.1 POBLACIÓ
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1 on predominen les
1.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1 activitats terciaries
1.1.1.1.3 FUNCIONS URBANES
1.1.1.1.3.1 FUNCIÓ COMERCIAL
1.1.1.1.3.2 FUNCIÓ ADMINISTRATIVA O DE GESTIÓ
1.1.1.1.3.3 FUNCIÓ RESIDENCIAL
1.1.1.1.3.4 FUNCIÓ CULTURAL O D'OCI
1.1.1.1.3.5 FUNCIÓ INDUSTRIAL
1.1.1.1.3.6 AREES URBANES
1.1.1.1.3.6.1 arees centrals
1.1.1.1.3.6.2 grans centres comercials
1.1.1.1.3.6.3 arees recidencials
1.1.1.1.4 RELACIONS AMB EL TERRITORI
1.1.1.1.4.1 XARXES URBANES
1.1.1.1.4.1.1 es un
1.1.1.1.4.1.1.1 CONJUNT
1.1.1.1.4.1.1.1.1 de
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1 CIUTATS
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1 d'un TERRITORI
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1 que mantenen
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1 entre elles
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1 RELACIONS
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 INTENSES
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 que es manifesten amb els
1.1.1.1.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 moviments de població
1.1.1.1.4.1.2 es forma una
1.1.1.1.4.1.2.1 jerarquia urbana
1.1.1.1.4.1.2.1.1 sistema d'ordenació de les ciutats d'un territori d'acord amb la seva població i amb les eves funcions urbanes
1.1.1.1.4.1.2.1.2 es formen les capitals de
1.1.1.1.4.1.2.1.2.1 comarca
1.1.1.1.4.1.2.1.2.2 regionals
1.1.1.1.4.1.2.1.2.3 i els centres
1.1.1.1.4.1.2.1.2.3.1 NACIONALS
1.1.1.1.4.1.2.1.2.3.2 MUNDIALS
1.1.1.1.4.2 AGLOMERACIONS URBANES
1.1.1.1.4.2.1 es divideixen en
1.1.1.1.4.2.1.1 AREES METROPOLITANES
1.1.1.1.4.2.1.1.1 solen constar d'una ciutat central i d'una sèriede nuclis de població
1.1.1.1.4.2.1.2 CONURBACIONSA
1.1.1.1.4.2.1.2.1 estan formades per diverses grans ciutats
1.1.1.1.4.2.1.3 MEGAPOLIS
1.1.1.1.4.2.1.3.1 aglomeració urbana més gran que la conurbació
1.1.1.1.5 ELS PROBLEMES DE LA CIUTAT
1.1.1.1.5.1 ABASTAMENT D'AIGUA I ENERGIA
1.1.1.1.5.1.1 es necessita molta aigua i energia per a una ciutat
1.1.1.1.5.2 TRANSPORTS URBANS
1.1.1.1.5.2.1 es necessita una molt bona xarxza de transports
1.1.1.1.5.3 ELIMINACIÓ DE RESIDUS
1.1.1.1.5.3.1 es necessària l'existencia i el bon funcionament de xarxes de clavegueram
1.1.1.1.5.3.1.1 serveis de neteja
1.1.1.1.5.3.1.2 plantes depuradores d'aigua
1.1.1.1.5.3.1.3 plantes de selecció del reciclatge
1.1.1.1.5.4 DESSIGUALTATS SOCIOECONÓMIQUES
1.1.1.1.5.4.1 provoquen
1.1.1.1.5.4.1.1 BOSSES DE POBRESA
1.1.1.1.5.4.1.2 QUART MON
1.1.2 ha anat
1.1.2.1 AUGMENTANT
1.1.2.1.1 i es pot dir que anem cap a un
1.1.2.1.1.1 món
1.1.2.1.1.1.1 de
1.1.2.1.1.1.1.1 CIUTATS
1.2 POBLAMENT RURAL
1.2.1 poblament rural dispers
1.2.2 poblament rural concentrat
1.2.3 poblament rural aïllat
Show full summary Hide full summary

Similar

Physics Revision
Tom Mitchell
Romeo and Juliet essay
Tambo234
Cell Parts & Genetics
Selam H
Basic Spanish Vocabulary
Alice ExamTime
FCE Practice Quiz - B2
miminoma
A-level Maths: Key Differention Formulae
Andrea Leyden
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Marko Salazar
Haemoglobin
Elena Cade
Teaching Methods Every Educator Should Know
Micheal Heffernan
1PR101 2.test - Část 8.
Nikola Truong