te + infinitief

Clarisse SK
Mind Map by Clarisse SK, updated more than 1 year ago
Clarisse SK
Created by Clarisse SK about 4 years ago
35
0

Description

Grammatica⎟Het gebruik van te + infinitief
Tags

Resource summary

te + infinitief
1 Na de werkwoorden "lopen", "staan", "zitten", "liggen" en "hangen"...
1.1 >>> wanneer er twee dingen tegelijkertijd plaatsvinden.
1.1.1 Ze staan al een uur te wachten
2 Na een adjectief...
2.1 >>> wanneer het indirect iets zegt over het infinitief
2.1.1 Ik vind het leuk (om) te tekenen
3 Na de woorden "zonder", "door", "in plaats van", "na", "teneinde", "voor" en "alvorens"
3.1 Je kan alleen winnen door je best te doen
4 Na het woord "om"
4.1 >>> wanneer een bepaald doel wordt beschreven
4.1.1 Hij gaat naar de supermarkt om boodschappen te doen
5 Na bepaalde werkwoorden >>>
5.1 beginnen / proberen / hopen / besluiten / (niet) hoeven / durven / verplichten / wensen / weigeren / plegen / eisen
5.1.1 Hij probeert te komen
Show full summary Hide full summary

Similar

Voornaamwoordelijk Bijwoord
Clarisse SK
NT2 | Hangen‚ Liggen‚ Staan‚ Zitten ★★
Clarisse SK
NT2 | Enkele of Dubbele Klinker en Medeklinker | Thema : Politie ★★
Clarisse SK
Signaalwoorden
Clarisse SK
Wat doe je nu ?
Clarisse SK
NT2 ⎜Enkele of dubbele klinker ★
Clarisse SK
PARTIE 1: Inleiding + artistieke cultuur in de Nederlanden
estelle.platiau
Spelling: verkleinwoorden
Maaike Zijm
Il verbo - parte 1
chiara.frezzotti
Frans unité 4
yoloswag
1_NT2 | Voorzetsels van Plaats ⎜Waar zijn de dieren? ★
Clarisse SK