Proxy

David Perea Pere
Mind Map by David Perea Pere, updated more than 1 year ago
David Perea Pere
Created by David Perea Pere about 4 years ago
21
0

Description

Mind Map on Proxy, created by David Perea Pere on 02/26/2016.

Resource summary

Proxy
1 És un intermediari, un programa o dispositiu que realitza una realitza una acció en representació d'un altre.
1.1 Client A sol·licita un recurs a una maquina, ho fara mitzanzant una peticio de un altre maquina
2 S' utilitza generalment per el protocol http pero pot haver-hi servidors proxy d'altres protocols
3 Caracteristiques
3.1 Emmagatzematge a la cau
3.1.1 Poden guardar a la cau recursos sol·licitats de manera que si algun altre maquina el demana el servidor ja el tindra, i sera mes rapid.
3.2 Filtrat
3.2.1 Podem filtrar les sol·licituds realitzades, per prohibir diferents solicituds
3.3 Autenticació d'usuaris
3.3.1 Podem demanar autenticació d'usuaris per a saber qui fa las sol·licituds
4 Aventatges
4.1 Estatic de transit
4.2 Millorar temps de resposta
4.3 Filtratge
4.4 Control de les sol·licituds
5 Desventatges
5.1 Anonimat
5.1.1 Les sol·licituds no les fan las mateixes maquines sino el proxy
5.2 Incoherencia
5.2.1 Pot donar una resposta antiga
6 Proxy transparent
6.1 No fa falta cap configuracióaddicional als clients
7 Proxy invers
7.1 Tot el transsit als servidors pasa per el proxy.
Show full summary Hide full summary

Similar

mapa proxy
Marcmoles111
TIPOS DE SERVIDORES
David Soto
Servidores
Vicente Chapa
Servidores DNS
Erika Arias
Servidores
Bryan Guaitara
Dr Jekyll and Mr Hyde
Rosie:)
Chemistry (C1)
Phobae-Cat Doobi
An Inspector Calls: Eric Birling
Rattan Bhorjee