DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV

patricija.lasic
Mind Map by patricija.lasic, updated more than 1 year ago
4
0
0

Description

pojmovna mapa o živih sistemih
Tags

Resource summary

DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
1 ŽIVA NARAVA
1.1 ŽIVLJENJSKI ZNAKI
1.1.1 rast in razvoj
1.1.2 dihanje
1.1.3 prehranjevanje
1.1.4 razmnoževanje
1.1.5 staranje in odmiranje
1.2 najmanjši gradbeni del
1.2.1 celica
2 NEŽIVA NARAVA
2.1 ŽIVLJENSKI POGOJI
2.1.1 hrana
2.1.2 voda/tekočine
2.1.3 zrak
2.1.4 svetloba
2.1.5 toplota
2.1.6 življenski prostor
2.2 najmanjši gradbeni del
2.2.1 atom
3 ŽIVA IN NEŽIVA NARAVA
3.1 snovi
3.1.1 v obliki
3.1.1.1 atomov
3.1.1.2 molekul
3.1.1.3 neprestano pretakajo
3.2 neprestano
3.2.1 kroži in prehaja
3.2.1.1 energija
4 KROŽENJE SNOVI IN PREHAJANJE ENERGIJE
4.1 od člena do člena
4.1.1 vse manj
4.2 na poti
4.2.1 porablja in razprši
4.2.1.1 okolje
4.2.1.1.1 toplota
4.3 MINERALNE SNOVI
4.3.1 BUKEV
4.3.1.1 GOSENICA
4.3.1.1.1 KUKAVICA
4.3.1.1.1.1 RAZKROJEVALCI
4.3.1.1.1.1.1 razkrojevanje
4.3.1.1.1.1.1.1 mrtva kukavica
4.3.1.1.1.2 hrana
4.3.1.1.1.2.1 gosenica
4.3.1.1.2 hrana
4.3.1.1.2.1 rastline
4.3.1.2 srkanje
4.3.1.2.1 raztopljene mineralne snovi iz prsti
4.3.1.3 energija
4.3.1.3.1 v rastlinah
4.3.1.3.1.1 nastaja
4.3.1.3.1.1.1 fotosintezi
4.3.1.3.1.1.1.1 hrana
4.3.2 pomešanje
4.3.2.1 s prstjo
5 vse snovi
5.1 iz atomov
5.1.1 nikoli pri miru
5.1.2 ogljik
5.1.3 vodik
5.1.4 kisik
5.1.5 dušik
5.1.6 malo kalcija
5.1.7 nekaj žvepla
5.1.8 vzorec nekaterih drugih elementov
5.1.8.1 magnezij
5.1.8.2 kalij
5.1.8.3 natrij
5.1.8.4 fosfor
5.1.8.5 drugi
5.2 naše telo
5.2.1 atomi
5.2.2 molekule
5.2.3 tega ne opazimo
6 BREZ OGLJIKA NI ŽIVLJENJA
6.1 ANORGANSKE SPOJINE
6.1.1 čiste spojine ogljika
6.1.1.1 mehak grafit
6.1.1.2 trd diamant
6.1.2 ogljikove spojine brez vodika
6.1.2.1 karbonat
6.1.2.2 ogljikov dioksid
6.1.2.2.1 izdihujemo
6.1.2.3 ogljikov monoksid
6.1.2.3.1 za nas strup
6.1.3 del nežive narave
6.1.4 ves čas pretvarjajo
6.1.4.1 organske ogljikove spojine
6.2 ORGANSKE SNOVI
6.2.1 večino drugih snovi
6.2.1.1 ogljik glavni element
7 VODA
7.1 prve oblike življenja
7.2 življenje
7.2.1 razvijalo
7.2.1.1 tri milijone let
7.2.1.1.1 preden
7.2.1.1.1.1 prešlo na kopno
7.2.1.1.1.1.1 kopenski organizmi
7.2.1.1.1.1.1.1 odvisni
7.2.1.1.1.1.1.1.1 voda
7.2.1.1.1.1.1.2 nam znani
7.2.1.1.1.1.1.2.1 pretežno sestavljeni
7.2.1.1.1.1.1.2.1.1 iz vode
7.2.1.1.1.1.1.2.2 ne preživijo
7.2.1.1.1.1.1.2.2.1 brez vode
7.3 edina naravna snov
7.3.1 nahajanje
7.3.1.1 naravi
7.3.1.1.1 večje količine
7.3.1.1.1.1 vseh treh agregatnih stanjih
7.3.1.1.1.1.1 voda
7.3.1.1.1.1.2 led
7.3.1.1.1.1.3 vodna para
7.4 celica
7.4.1 vsebuje
7.4.1.1 70-95% vode
7.4.1.1.1 voda okolje
7.4.1.1.1.1 potekajo za življenje
7.4.1.1.1.1.1 potrebne
7.4.1.1.1.1.1.1 biokemijske reakcije v celici
7.4.1.1.1.1.1.1.1 v nekaterih
7.4.1.1.1.1.1.1.1.1 sodeluje
7.4.1.1.1.1.1.1.1.1.1 kot reaktant
Show full summary Hide full summary

Suggestions

DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
jan.filipic
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
laura.skledar
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
Gašper Kopše
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
luka.kolar0114
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
manja.kunej
DELOVANJE ŽIVIH SISTEMOV
jure.galun
prilagoditve rastlin
ursy tini
čLOVEK IN OKOLJE
Urska Verdnik