Sensacions i percepcions

Sara Santangelo1870
Mind Map by Sara Santangelo1870, updated more than 1 year ago
Sara Santangelo1870
Created by Sara Santangelo1870 about 4 years ago
19
0

Description

Mapa mental de l'apartat del tema 3.

Resource summary

Sensacions i percepcions
1 Ens permeten posar-nos en contacte amb el medi i adaptar-nos a ell
2 Sensacions
2.1 Estímuls captats pels òrgans sensorials
2.2 Tipus
2.2.1 Interoceptives
2.2.1.1 Situats a les parets dels aparells viscerals i els sistemes de circulació de fluids
2.2.1.2 Transmissió de la informació a través del sistema vegetatiu i rebuda per les formacions subcorticals
2.2.1.3 És important treballar-les a l'escola , ja que adonar-se de les manifestacions d’aquestes sensacions pot ser un avís per modificar o preveure un mal funcionament de l’organisme
2.2.1.4 Satisfer necessitats vitals / Eliminar tensions
2.2.1.4.1 Ex: gana, cansament
2.2.2 Propioceptives
2.2.2.1 Aporten la informació necessària sobre la pròpia activitat tònico-motriu
2.2.2.2 Captades per òrgans sensitius interns del músculs i superfícies articulars.
2.2.2.3 Funció: recollir i codificar la informació dels canvis de posició del cos i de situació d’aquest en l’espai
2.2.2.4 Ajuden a aprendre i coordinar el moviment del propi cos i les actituds posturals en accions de la vida quotidiana
2.2.3 Exteroceptives
2.2.3.1 Provenen de l’exterior del nostre cos a través dels cinc sentits
2.2.3.2 Són més conegudes, més concretes i objectivables, ja que les fem fàcilment conscients i perceptibles.
2.2.3.3 Responsables del coneixement de la percepció de l’espai, del temps i de l’esquema corporal en els seus aspectes més externs
2.2.3.4 Ajuden a diferenciar les diferents formes, textures, pesos i moviments dels objectes i del propi cos
2.3 Font d'informació que ens ajuda a adaptar-nos i organitzar-nos
3 Percepcions
3.1 Són les vivències que cada persona experimenta a partir de les sensacions provocades per estímuls
3.2 Consisteix en la interpretació de les sensacions que rep el còrtex cerebral provinents del medi extern o intern
3.3 Les dades rebudes són analitzades i organitzades per mitjà de comparacions de la informació rebuda amb la que ja tenim emmagatzemada.
3.4 Influeixen diferents aspectes: experiències anteriors, interès, motivació, etc
3.5 És fonamental per l’adequat desenvolupament de l’esquema corporal
3.5.1 Influeix en en el desenvolupament de la personalitat
4 Sara Santangelo Escarrà - URV
Show full summary Hide full summary

Similar

IMPERFECT TENSE - French
Tess W
Geography - Unit 1A
NicoleCMB
GCSE PHYSICS: Energy Transfer
magykman1998
GCSE AQA Biology - Unit 1
James Jolliffe
Matters of Life and Death - Edexcel GCSE Religious Studies Unit 3
nicolalennon12
Edexcel Additional Science Chemistry Topics 1+2
Amy Lashkari
GCSE Maths: Geometry & Measures
Andrea Leyden
Key policies and organisations Cold War
Elisa de Toro Arias
Guia rápido: Bem-vindo a GoConqr
miminoma
Information security and data protection
хомяк убийца
Language Techniques
Liam Quach