Recursos naturals

Clara Alemany
Mind Map by Clara Alemany, updated more than 1 year ago
Clara Alemany
Created by Clara Alemany about 4 years ago
8
0

Description

sociales
Tags

Resource summary

Recursos naturals
1 Primeres materies
1.1 Animal
1.1.1 Matèries primeres d'origen animal: la llana i les pells. S'utilitzen a la indústria tèxtil per confeccionar peces de vestir.
1.2 Vegetal
1.2.1 Matèries primeres d'origen vegetal: el cotó, que es destina a fabricar teixits. També hi ha productes forestals, com la fusta i el cautxú. S'usen per fabricar mobles i pneumàtics, respectivament.
1.3 Mineral
1.3.1 La major part dels minerals no es poden utilitzar directament, de manera que es transformen en materials adequats per a la fabricació de productes industrials.
1.3.2 Poden ser:
1.3.2.1 Metàl·lics
1.3.2.1.1 Són aquells dels quals s'extrauen els metalls, com l'hematites o la bauxita
1.3.2.2 No metàl·lics
1.3.2.2.1 Són aquells dels quals s'obtenen altres matèries, com el sofre, la sal gemma, el guix i la mica.
1.3.2.3 Roques
1.3.2.3.1 Les roques també es poden considerar una matèria primera mineral no metàl·lica. Algunes s'utilitzen en la construcció i d'altres permeten la producció d'energia.
2 Fonts d'energia
2.1 Poden ser:
2.1.1 Renovables
2.1.1.1 Són teòricament inesgotables ja que majoritàriament provenen de l'energia del sol.
2.1.1.1.1 Energia hidràulica
2.1.1.1.2 Energia solar
2.1.2 No renovables
2.1.2.1 Són les que es troben en quantitats limitades, de manera que poden arribar a esgotarse
2.1.2.1.1 Carbó
2.1.2.1.2 Petroli
2.1.3 No tradicionals o alternatives
2.1.3.1 Aquestes fonts d'energia s'utilitzen poc perquè encara estan en fase de recerca i desenvolupament, i perquè la seua explotació és més difícil o resulta més cara
2.1.4 Tradicionals
2.1.4.1 Aquestes fonts d'energia són les més utilitzades i cobreixen la major part de les necessitats d'un país.
2.2 Les fonts d'energia són recursos naturals que permeten obtindre energia per al funcionament de les indústries i el transport i per a l'ús domèstic.
Show full summary Hide full summary

Similar

SIMULACRO DE SOCIALES.
Nayibe Perilla
Examen de Sociales - GED
Diego Santos
Test de Geografía
maya velasquez
Los tres sectores de la sociedad
Adrián Ricco
LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
jimenalopezbarca
LA PREHISTORIA.
Manuel Jesús García
Recursos Naturals
rafa Morató
Examen informática
Cova M
¡Test de nivel de francés oficial! Blog de la Traducción y de los Idiomas.
Julien Bourdeau
La Plena Edad Media y el feudalismo
Galo Pérez San Millán
Los Valores
David Gomez