CREIXEMENT ECONÒMIC

bertag.roi
Mind Map by bertag.roi, updated more than 1 year ago
bertag.roi
Created by bertag.roi about 4 years ago
1
0

Description

.
Tags

Resource summary

CREIXEMENT ECONÒMIC
1 NOVA ORIENTACIÓ DE L'ECONOMIA
1.1 resultat fracàs de l'autarquia
1.2 feta pels nous governs tecnocràtics
1.3 liberalització i obertura economia al exterior i per a millorar el nivell de vida
1.4 pla d'estabilització
1.4.1 objectiu: afavorir la liberalització comercial i financera, fomentar creixement econòmic...
1.4.2 estabilització econòmica
1.4.2.1 reducció inflació + reducció dèficit públic
1.4.3 liberalització interior
1.4.3.1 eliminació organismes interventors i fi de la regulació de preus
1.4.4 liberalització exterior
1.4.4.1 eliminació obstacles al comerç exterior, tipus de canvi únic i devaluació de la pesseta i atracció d'inversions estrangeres
1.5 plans de desenvolupament
1.5.1 objectiu: impulsar creixement econòmic
1.5.2 accions estructurals
1.5.2.1 pretenien solucionar deficiències de la indústria
1.5.3 pols de desenvolupament
1.5.3.1 intentaven reduir els desequilibris econòmics regionals
1.5.4 escassa rellevància
2 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
2.1 fi agricultura tradicional
2.1.1 moviments migratoris
2.1.1.1 Europa, zones industrials d'Espanya (gran arribada immigrants a Catalunya)
2.1.2 mecanització agrícola
2.1.3 concentració parcel·lària i regadius
2.1.4 promoció ramaderia (i derivats)
2.1.5 augment productivitat agrícola
2.1.6 reducció de la mà d'obra en l'agricultura
2.2 ràpida industrialització
2.2.1 importació de tecnologia
2.2.2 modernització dels sistemes productius
2.2.3 expansió geogràfica del teixit industrial
2.2.4 Catalunya: diversificació sectorial (metal·lúrgia, química...)
2.3 augment dels serveis
2.3.1 creixement del turisme i d'altres activitats complementàries
2.3.2 increment sector financer i administratiu
2.4 gràcies a
2.4.1 contribuició de l'exterior
2.4.1.1 proveeix de tecnologia i capital
2.4.1.2 constitueix un mercat per vendre-hi la producció
2.4.1.3 absorbeix els excedentsde mà d'obra i aporta transferències dels emigrants
2.4.1.4 boom turístic
Show full summary Hide full summary

Similar

Historia de España: Constituciones y fechas
maya velasquez
Historia de España S. XVIII, XIX y XX.
Diego Santos
Historia de España: Al-Ándalus
maya velasquez
Arte Egipcio
maya velasquez
Test sobre Los Reyes Católicos - La integración de las coronas
maya velasquez
Consecuencias de la guerra civil
ignaciobll
La Dictadura Franquista
Diego Santos
Historia Contemporánea: Los fascismos
María Salinas
LA EDAD MEDIA - EDUpunto.com
EDUpunto Por: Ernesto De Frías
Arquitectura Gótica
maya velasquez
Primera Guerra Mundial
Diego Santos