CREIXEMENT DEMOGRÀFIC I CANVI SOCIAL

m 25
Mind Map by m 25, updated more than 1 year ago
m 25
Created by m 25 about 4 years ago
8
0

Description

CREIXEMENT DEMOGRÀFIC I CANVI SOCIAL
Tags

Resource summary

CREIXEMENT DEMOGRÀFIC I CANVI SOCIAL
1 L'AUGMENT DE LA POBLACIÓ
1.1 Degut a
1.1.1 Descens de la mortalitat
1.1.2 Natalitat elevada
1.1.2.1 Condicions de vida més favorables
1.1.3 Augment de l'esperança de vida
1.2 CATALUNYA
1.2.1 Creixement encara més accelerat que a Espanya
1.2.1.1 Onada de migracions
2 ELS MOVIMENTS MIGRATORIS
2.1 Èxode rural
2.1.1 Amb la mecanització del camp molts pagesos es queden sense feina
2.1.2 Emigren a altres països d'Europa o a zones d'Espanya més industrialitzades
2.2 CATALUNYA
2.2.1 Hi arriben molts treballadors procedents d'altres zones d'Espanya
2.2.1.1 Es traslladen al cinturó industrial (voltants de BCN)
2.2.1.2 Això provoca una saturació a les ciutats
2.2.1.2.1 Barraquisme
2.2.2 Despoblament de comarques més agrícoles
3 ELS CANVIS EN L'ESTRUCTURA SOCIAL
3.1 Hi ha una redistribució sectorial
3.1.1 El sector primari perd treballadors en benefici del secundari i el terciari
3.1.1.1 Creixement en el nombre d'obrers industrials
3.1.1.2 Augment de les classes mitjanes (burgesia urbana)
3.1.1.3 Creixement del nombre de funcionaris de l'Estat i de professionals qualificats
4 LES NOVES PAUTES SOCIALS I CULTURALS
4.1 L'expansió econòmica porta una profunda transformació de la societat espanyola
4.1.1 Augment del poder adquisitiu
4.1.1.1 Societat de consum
4.1.1.1.1 Les cases es comencen a equipar amb nou utillatge
4.1.1.1.1.1 Frigorífic
4.1.1.1.1.2 Televisor
4.1.1.1.2 Popularització de l'automòbil
4.1.2 Llei general d'educació (1970)
4.1.2.1 Augment de la població escolaritzada
4.1.2.2 Disminució de l'analfabetisme
4.1.3 Família nuclear
4.1.3.1 Pares i fills
4.1.3.2 Les comunicacions amb Europa porten la idea d'abandonar la casa familiar per independitzar-se
4.1.4 Condició femenina
4.1.4.1 La dona s'incorpora al món dels estudis i del treball remunerat
4.1.4.1.1 La taxa d'ocupació femenina d'Espanya es manté baixa en relació amb Europa
4.1.4.2 Nou moviment feminista
4.1.5 Renovació de l'Església
4.1.5.1 Perd influència en la societat
4.1.5.2 Reclamen la democratització
4.2 Tots aquests canvis porten a l'oposició al franquisme i a la democratització
Show full summary Hide full summary

Similar

Tema 'Dictadura de Primo de Rivera' Historia de España
cristo gonzalez
Dictadura Civico Militar
Wonka Muralla
La Dictadura Franquista
Diego Santos
La Dictadura Franquista (1939 - 1975)
David Alarcon
CONFLICTIVITAT SOCIAL I OPOSICIÓ POLÍTICA
m 25
EL CANVI D'ORIENTACIÓ DE L'ECONOMIA
m 25
REFORMISME FRANQUISTA I IMMOBILISME
m 25
ELS ANYS DEL CREIXEMENT ECONÒMIC
m 25
LA CRISI DE LA DICTADURA
m 25
Dictadura de Franco, Crisis Final
Ana Ortiz
MANIERISMO
mpaulagpresa