ม.ศราวุธ ชนะบำรุง

Sarawut Chanabam
Mind Map by Sarawut Chanabam, updated more than 1 year ago
Sarawut Chanabam
Created by Sarawut Chanabam about 4 years ago
11
0

Description

mind map
Tags

Resource summary

ม.ศราวุธ ชนะบำรุง
1 ทำงานตำแหน่ง
1.1 เจ้าหน้าที่งานคอมพิวเตอร์
1.2 เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนา
1.3 ครูพิเศษวิชาคอมพิวเตอร์
2 จบการศึกษา
2.1 ปริญญาโท
2.1.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3 ความสามารถพิเศษ
3.1 เขียนเว็บไซด์
3.2 ด้านคอมพิวเตอร์
3.3 การทำอาหาร
Show full summary Hide full summary

Similar

What is a Computer?
cscutt
Historical Development of Computer Languages
Shannon Anderson-Rush
goconcer
nona.q8.89
goconqr
nona.q8.89
MICROSOFT WORD 2013 SKILLS FOR WORK
John O'Driscoll
OCR gcse computer science
Jodie Awthinre
MICROSOFT WORD 2013 SKILLS FOR WORK
Ihar Panasiuk
computer systems and programming quiz
Molly Batch
Creating Mind Maps with GoConqr
Sarah Egan
GoConqr Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
Mind Maps with GoConqr
Manikandan Achan