Electricitat

sambasket6
Mind Map by sambasket6, updated more than 1 year ago
15
1
0

Description

Energia Naturales Mind Map on Electricitat, created by sambasket6 on 03/30/2016.

Resource summary

Electricitat
1 EFECTES DEL CORRENT ELÈCTRIC
1.1 EFECTES TÈRMICS
1.1.1 En els circuits elèctrics el pas del corrent provoca calor, que augmenta com mes elevat sigui elcorrent elècric i més estona duri la connexió. Aquest efecte s'anomena efecte Joules
1.1.2 LÀMPADES INCANDESCENTS
1.1.2.1 Thomas Alba Edison(1879)
1.1.2.2 Consten de una ampolla de vidre dins la qual hi ha un filament de tungsté que té una alta resistència elèctrica. En passar el corrent elèctric, el filament s'escalfa a temperaturesde 2500g i es produeix el fenòmende la incadescència
1.1.2.3 A dintre de l'ampolla hi ha una barreja de gasos com l'arbó i el nitrogen.
1.1.3 FUSIBLES
1.1.3.1 Una de les coseqüencies del desprendiment de calor són els curtcircuits
1.1.3.1.1 El curtcircuit és un acident que es produeix quan el corrent elèctric va d'un pol a un altre del generador sense passer per cap receptor
1.2 MAGNÈTICS
1.2.1 El pas del corrent elèctric per un conductor genera un camp magnètic, que té les mateixes propietats que elcamp magnètic dels imans.
1.2.2 Si enrotllem un conductor elèctric formant una volta o espiral al costat d'una altra, haurem construïtuna bobina.
1.2.3 Unelectroiman és un iman artificial temporal, format per una bobina i un nucli de ferro.
2 Màquines electromagnètiques
2.1 Inducció elecromagnètica.
2.1.1 La inducció electromagnètica és el fenòmen pel qual, en moure un iman prop d'una bobina es genera un corrent elèctric a la bobina
2.1.2 El circuit on es genera el corrent s'anomena induït i el que crea el camp magnètic inductor
2.2 Generadors electromagnètics
2.2.1 Són màquines que transformen l'energia mecànica en elèctrica. Aqusts generadors consten de 2 parts: Una fixa, l'estator, i una giraròria, el rotor.
2.2.1.1 Al estator hi ha l'inductor que es la part del generador que crea el camp magnètic per mitjà d'imans. Generalment s'utilitzen electroimants perquè permetenobtenir camp magnètics més intensos.
2.2.1.2 al rotor s'hi coloca l'induït, format per 1 o diversos circuit bobinats, que generen corrent elèctric, que passa al circuit exterior pel col·lector format per las làmel·les i les escombretes
Show full summary Hide full summary

Similar

Tema 10. 4. LA NATURALEZA COMO CULTURA
Lenah Sanz
Test antropología y cultura
Alejandro Suances
PREGUNTAS CORTAS DE SELECTIVIDAD
pauliita_happy
ANIMALES INVERTEBRADOS
Patssy Juliana Cabrera Rachen
mapa mental de ondas
Jorge Restrepo Arias
Tipos de ecosistemas diapositivas
aracelyrico1
TIPOS DE PERSONAS EN COLOMBIA
jaceroma2146
Recursos naturales: un bien comun
Joana Cunha7195
Estados de la materia (test)
pilu_4
LA MATERIA Y LA ENERGÍA
david gasco
Patrimonio cultural
Raúl QI