BIOTEHNOLOGIJA

laura.skledar
Mind Map by laura.skledar, updated more than 1 year ago
laura.skledar
Created by laura.skledar almost 4 years ago
6
0

Description

prihodnost
Tags

Resource summary

BIOTEHNOLOGIJA
1 interdisciplinarna veda
1.1 uporablja žive organizme
1.1.1 ali njihove dele
1.1.2 v industrijske namene
1.1.3 medicini
1.1.3.1 pri diagnostiki
1.1.3.2 zdravljenju bolezni
1.1.4 veterini
1.1.5 varovanju okolja
1.2 združuje naravoslovna znanja
1.2.1 s tehnološkimi znanji
1.3 človek z njo pridobiva
1.3.1 nove biomedicinske
1.3.1.1 in kmetijske
1.3.1.1.1 proizvode
2 načrtno spreminjanje
2.1 in gojenje organizmov
2.1.1 z želenimi lastnostmi
3 GENSKA TEHNOLOGIJA
3.1 gensko inženirstvo
3.1.1 omogoča upravljanje
3.1.1.1 s celičnim genskim materialom
3.2 vključuje vse metode
3.2.1 ukvarjajo z
3.2.1.1 izolacijo želenih genov
3.2.1.2 spreminjanje aktivnosti genov
3.2.1.3 prerazporejanjem v nove kombinacije
3.3 preučuje
3.3.1 teoretične vidike
3.3.2 metode genske manipulacije
4 V PRIHODNOSTI
4.1 cilj
4.1.1 razviti in doseči
4.1.1.1 učinkovito uporabo
4.1.1.1.1 živih organizmov
4.1.1.1.1.1
4.1.1.1.2 celic
4.1.1.1.2.1 in njihovih delov
4.1.1.1.2.1.1 v industriji
4.1.1.1.2.1.1.1 in storitvah
4.2 razvoj usmerjen na
4.2.1 področja
4.2.1.1 kmetijstva
4.2.1.2 medicine
4.2.1.3 veterine
4.2.1.4 varovanju okolja
4.3 zelena biotehnologija
4.3.1 iskanje okolju prijaznih rešitev
4.3.1.1 za napredek kmetijstva
4.3.1.1.1 holtikulturo
4.3.1.1.2 procesov vzreje živali
4.3.2 s pomočjo
4.3.2.1 genskega inženiringa
4.3.2.1.1 v organizem vnesejo
4.3.2.1.1.1 določen gen
4.3.2.1.1.1.1 izraža določeno lastnost
4.3.3 primer
4.3.3.1 gensko spremenjene rastline
4.3.3.1.1 izboljšan njihov okus
4.3.3.1.2 razvita odpornost na
4.3.3.1.2.1 bolezni
4.3.3.1.2.2 pesticide
4.3.3.1.3 povečana rast
4.3.3.1.4 preživetje neugodnih razmer
4.4 rdeča biotehnologija
4.4.1 ukvarja z medicino
4.4.1.1 izboljšanje
4.4.1.1.1 zdravja ljudi in živali
4.4.2 primeri
4.4.2.1 načrtna in usmerjena uporaba
4.4.2.1.1 organizmov za proizvodnjo
4.4.2.1.1.1 antibiotikov
4.4.2.1.1.2 cepiv
4.4.2.1.1.3 zdravil
4.4.2.1.1.4 gensko zdravljenje
4.5 modra tehnologia
4.5.1 strokovnjaki preučujejo
4.5.1.1 molekularno biološke spremembe
4.5.1.1.1 na morskih
4.5.1.1.1.1 oragnizmih
4.5.1.1.2 in sladkovodnih
4.5.1.1.2.1
4.5.1.1.3 nameni:
4.5.1.1.3.1 povečanja varnosti in zanesljivosti
4.5.1.1.3.1.1 morske hrane
4.5.1.1.3.2 povečanje oskrbe
4.5.1.1.3.2.1 z morsko hrano
4.5.1.1.3.3 kontrolo škodljivih organizmov
4.5.1.1.3.3.1 v vodi
4.5.1.1.3.4 proizvodnjo določenih snovi
4.5.1.1.3.4.1 zdravil
4.5.1.1.3.4.2 ...
4.6 siva tehnologija
4.6.1 uporaba mikroorganizmov
4.6.1.1 v industrij
4.6.2 usmerjena k
4.6.2.1 reševanju onesanženosti
4.6.2.2 proizvodnji encimov
4.6.2.2.1 kemikalij
4.6.2.2.1.1 za
4.6.2.2.1.1.1 tekstilno industrijo
4.6.2.2.1.1.2 farmacevtsko industrijo
4.6.2.2.2
5 KLONIRANJE
5.1 TERAPEVTSKO KLONIRANJE
5.1.1 razvoj zarodka
5.1.1.1 ustvari v epruveti
5.1.1.2 celice
5.1.1.2.1 porabijo za
5.1.1.2.1.1 proizvodnjo
5.1.1.2.1.1.1 novih tkiv in organov
5.2 REPRODUKTIVNO KLONIRANJE
5.2.1 Nov, živ individum
5.2.1.1 enak kloniranemu
5.2.2 primer
5.2.2.1 kloniranje ovce
5.2.2.1.1 poimenovanje klonirane ovce
5.2.2.1.1.1 Dolly
5.3 proces ustvarjanja identične kopije
5.3.1 od originala (organizem/reč)
5.4 identične kopije ustvarjene namenoma
6 MATIČNE CELICE
6.1 sposobnost pretvorbe
6.1.1 v različne vrste celic v telesu
6.2 osnovne celice človeškega telesa
6.2.1 naloga
6.2.1.1 načrtovati
6.2.1.1.1
6.2.1.2 oblikovati
6.2.1.2.1
6.2.1.3 obnavljati
6.2.1.3.1 naš organizem
6.2.1.3.1.1 vse življenje
6.2.1.4 popravljati
6.2.1.4.1
6.2.2 uporabne za zdravjenje
6.3 nadomestijo "utrujene in poškodovane" celice
Show full summary Hide full summary

Similar

Biotehnologija
zala.rojs
BIOTEHNOLOGIJA
katarina.dacinge
BIOTEHNOLOGIJA
tina.dvorsak
BIOTEHNOLOGIJA
rina.brumec
Biotehnologija
luka.kolar0114
BIOTEHNOLOGIJA
ana99
BIOTEHNOLOGIJA
sara.lampret
Area, Volume & Perimeter Mind Map
rory.examtime
Mechanics
james_hobson
Religious Language
michellelung2008
CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS
viviana guacaneme