Preklusjon

Nicolas Amilien
Mind Map by Nicolas Amilien, updated more than 1 year ago
Nicolas Amilien
Created by Nicolas Amilien almost 4 years ago
15
0

Description

Diploma de Especialização L1Tecnológica/Certificado dequalificação profissional de nivel 4 Sivilprosess (Praktikumsstoff) Mind Map on Preklusjon, created by Nicolas Amilien on 04/21/2016.

Resource summary

Preklusjon
1 Innebærer at man mister adgangen til å foreta visse prosesshandlinger
2 Utg: under saksforberedelsen kan en part fritt fremme nye krav, utvide påstand, nye påstandsgrunnlag og bevis
2.1 OBS: snevert unntak i 16-6 (3) dersom prosesshandlingen vil føre til at avviklingen i saken blir forsinket
2.2 Utg 2: Etter avsluttet saksforberedelse stenges dørene i utg for disse prosesshandlingene
2.2.1 Dette gjelder bare krav, påstand, påstandsgrunnlag og bevis. Parten er feks fri til å endre rettslig argumentasjon innenfor dette. Retten våker selv over rettsanvendelsen, så det forstyrrer ingen.
2.2.2 Partene kan likevel foreta endringene hvis
2.2.2.1 Motparten ikke protesterer
2.2.2.1.1 Retten håndhever altsåi utg ikke preklusjonsreglene av eget tiltak, men kun dersom det protesteres
2.2.2.1.1.1 Unntak § 9-16 (3): retten kan nekte en utvidelse når hensynet til sakens fremdrift eller andre tungtveiende grunner tilsier det. En slik nektelse må ikke være urimelig
2.2.2.1.1.1.1 Feks når en utvidelse fører til at hovedforhandling må utsettes; dette er ressurskrevende for retten
2.2.2.1.1.2 Dette er ikke en upraktisk regel; advokattaktisk kan dette vise at man er opptatt av hensynet til materielt riktig resultat. Slike endringer kan ofte foretas i ankeomgangen også, så kan være et insentiv til å anke.
2.2.2.2 Motparten protesterer
2.2.2.2.1 Parten kan fortsatt foreta utvidelser før hovedforhandling som er foranlediget av motpartens sluttinnlegg
2.2.2.2.1.1 Poenget er hvis motparten kort tid før avsluttet saksforberedelse kommer med noe nytt, må den andre få lov til å imøtekomme dette med utvidelser. Kontradiksjon begrunner dette
2.2.2.2.2 Dersom utvidelsen får en protest, og den heller ikke er foranlediget av motparten, må retten gi tillatelse
2.2.2.2.2.1 Bærende hensyn bak tillatelse er kontradiksjon og prosessøkonomi
2.2.2.2.2.2 Reguleres av a-c. Vilkår er de samme for alle 4 kategorier av utvidelser
2.2.2.2.2.2.1 a) Parten ikke kan bebreides og ikke urimelig
2.2.2.2.2.2.1.1 Dersom et helt nytt bevis som var fjerntliggende plutselig kommer frem; vil i slike tilfeller som regel være urimelig å ikke fremme
2.2.2.2.2.2.2 To poeng i en praktikum:
2.2.2.2.2.2.2.1 Skal normalt mer til å føre en utvidelse av større omfang, enn en mindre
2.2.2.2.2.2.2.2 Skal regelmessig mer til for å tillate nytt krav enn de andre utvidelsene, krav kan alltid gjøres gjenstand for i nytt søksmål
2.2.2.2.2.2.2.2.1 Dette i motsetning til påstand, grunnlag og bevis. Disse blir rettskraftig avgjort
2.2.2.2.2.2.2.2.1.1 Men disse kan jo tas i anke uansett. Men et generelt hensyn er at reglene ikke bør invitere til anke; dette er ikke prosessøkonomisk
2.2.2.2.2.2.3 b) dersom motparten tilstrekkelig kan ivareta kontradiksjon
2.2.2.2.2.2.3.1 I disse tilfellene tilsier verken hensynet til motparten eller sakens fremdrift at endringen prekluderes.
2.2.2.2.2.2.4 c) medfører et urimelig tap
2.2.2.2.2.2.4.1 «Urimelig tap» må dels bedømmes ut fra den interesse som for parten ligger i søksmålet, og dels ut fra et mulig tap i kronebeløp. Tapet må være av vesentlig betydning for at endringen skal kunne foretas, jf. NOU s. 760.
2.2.2.3 Sikkerhetsventil: § 9-16 (2); dekke motpartens kostnader ved merutgifter som følge av endringen
Show full summary Hide full summary

Similar

Temaer i domsamlingen - hvilke dommer kommer til anvendelse?
Caroline Holst Kavli
10 Study Techniques
PatrickNoonan
Statistics Key Words
MrOMeara
Revolutions and Turmoil: Russia 1905-1917
Emily Faul
Structure of the League of Nations
saskiamitchell.19
PSYA1 - attachment, AQA psychology
Tess W
GCSE REVISION TIMETABLE
neharaniga
An Timpeallacht (Foclóir)
Sarah Egan
Introduction to the Atom
Derek Cumberbatch
Système circulatoire sanguin
Martin Fortier
Using GoConqr to study Maths
Liam Quach