Vad är ekonomi?

Description

Sida 168-173
deriaredar
Mind Map by deriaredar, updated more than 1 year ago
deriaredar
Created by deriaredar over 9 years ago
31
0

Resource summary

Vad är ekonomi?

Annotations:

 • Ekonomi är att hushålla med begränsade tillgångar i syfte  att tillgodose olika mänskliga behov och önskemål.
 1. Behov

  Annotations:

  • Människan har olika behov.
  1. Kroppsliga behov
   1. Mat, kläder & tak över huvudet.
   2. Själsliga (psykosociala) behov
    1. Trygghet, kärlek & gemenskap.
    2. Abraham Maslow

     Annotations:

     • Amerikans psykolog
     1. Behovstrappa

      Annotations:

      • Behoven kan snabbt växla i betydelse. När vi är hungriga och trötta är vi på trappans nedersta steg och fokuserar enbart på detta. Då uppskattar man exempelvis inte ett besök på konstmuseum om man samtidigt är trött och hungrig. Ekonomi handlar alltså i grund och botten om mänskliga behov och önskemål. För längesen var ekonomin mest inriktad på att tillfredsställa våra kroppsliga behov så vi kunde överleva, då ägnade vi mer tid till att exempelvis leta efter föda. Numera har samhällsekonomin blivit effektiv och det inriktas på det översta behovet. Upplevelseindustrin är bland annat en industri som tjänar på detta, samtidigt som det uppfyller det översta behovet.
    3. Resurser

     Annotations:

     • För att vi ska kunna tillgodose våra behov så krävs det olika resurser.
     1. Fria nyttigheter

      Annotations:

      • Resurser som är obegränsade, kräver ingen arbetskraft och är gratis.
      1. Luft, vatten och vackra naturutsikter.
       1. Produktionsfaktorer

        Annotations:

        • Många resurser är dock begränsade. För att exempelvis få tag i drickbart vatten så måste det renas och därefter transporteras. För att utnyttja resursena behövs en produktion. Detta sker genom att samla alla resurser till ett företag. Betydelse: De samlade resurserna som krävs för att framställa varor och tjänster.
        1. Naturresurser

         Annotations:

         • Råvaror som genom produktion blir färdiga produkter.
         1. Jord, skog, vatten, mineraler och metaller.
          1. Energiresurser
           1. Kol, olja och vattenkraft.
           2. Halvfabrikat
            1. Stål och plast

             Annotations:

             • Grundligen kommer de från naturen men har blivit behandlade.
           3. Arbete

            Annotations:

            • Arbetskraft behövs för att omvandla naturresurser till färdiga produkter.
            1. Humankapital
             1. Styrka, fingerfärdighet och social kompetens.
            2. Kapital

             Annotations:

             • Kapital behövs för att bearbeta naturresurser till färdiga produkter.
             1. Realkapital

              Annotations:

              • Fysiska hjälpmedel
              1. Maskiner och verktyg
               1. Anläggningar och lokaler
               2. Finansiellt kapital
                1. Pengar

                 Annotations:

                 • Kan vara eget eller lånat.
            Show full summary Hide full summary

            Similar

            Repetition genomgång Produktionsfaktorer & ekonomiska system
            joakim.lindquist
            Mikroekonomin- den lilla ekonomin
            deriaredar
            Makroekonomin- den stora ekonomin
            deriaredar
            Ekonomisk utveckling
            deriaredar
            Sociology Key Words
            kazoakley
            GCSE Computing - 4 - Representation of data in computer systems
            lilymate
            GCSE AQA Physics - Unit 3
            James Jolliffe
            GCSE REVISION TIMETABLE
            nimraa422
            Lesson Planning: 4 Organisational Tips for Teachers
            miminoma
            Introduction to the Atom
            Sarah Egan
            Derecho Aéreo
            Adriana Forero