อุตสาหกรรมเซรามิกส์

Description

Mind Map on อุตสาหกรรมเซรามิกส์, created by Spike Orz on 02/02/2014.
Mind Map by Spike Orz, updated more than 1 year ago
Created by Spike Orz over 9 years ago
2470
0

Resource summary

อุตสาหกรรมเซรามิกส์
 1. วัตถุดิบที่ใช้
  1. ดิน
   1. ดินขาว
    1. ดินเหนียว
    2. เฟลด์สปาร์
     1. ควอทซ์
      1. โดโลไมต์
       1. สารประกอบออกไซด์
       2. คือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบในธรรมชาติและแร่ธาตุนำมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์แล้วเผา
        1. อิฐ ถ้วยชาม วัสดุทนไฟ แก้ว แจกัน ปูนซีเมนต์ ฯลฯ
        2. กระบวนการผลิต
         1. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
          1. การเทแบบ
           1. การขึ้นรูปโดยอาศัยความเหนียว
            1. การปั้นด้วยมือ
             1. ใช้มือและอุปกรณ์ต่างๆในการปั้น
             2. การรีด
             3. การอัด
             4. การเผาและเคลือบ
              1. การเผาดิบ
               1. เผาครั้งแรกโดยเพิ่มอุณหภูมิช้าๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงรูป
               2. การเผาเคลือบ
                1. นำน้ำเคลือบเคลือบผิวแล้วนำไปเผา
               3. การตากแห้ง
                1. การตกแต่ง
                 1. การวาดลวดลายด้วยสี
                  1. การติดรูปลอก
                   1. อาจทำก่อนหรือหลังการเคลือบ
                  Show full summary Hide full summary

                  Similar

                  Reducing the Impact of Earthquakes
                  siobhan.quirk
                  General ICT Quiz
                  Jade Fantom
                  Sources of Law
                  cearak
                  Statistics Key Words
                  Culan O'Meara
                  Objectification of women
                  katherine.crick
                  Basic English Grammar
                  cwilson218@gmail.com
                  Prep Like a Pro with GoConqr's Revision Timetable
                  Mike Nervo
                  Weimar Republic - Problems facing it from 1918 - 1923
                  Kiya Bhayani
                  Les Aliments
                  dAnn dAnn
                  Métodos y reglas de interpretación jurídica Constitucional y Ordinaria
                  jose calle
                  AAHI_Card set 2 (Escalation criteria)
                  Tafe Teachers SB