Taula periòdica

Mireia Delmonte
Mind Map by Mireia Delmonte, updated more than 1 year ago
Mireia Delmonte
Created by Mireia Delmonte almost 4 years ago
8
2

Description

Tabla periódica
Tags

Resource summary

Taula periòdica
1 HISTÒRIA
1.1 Tales de Milet: Univers fet d'aigua
1.2 Segle XIX: necessitat d'ordenar nous elements descoberts
1.3 1817 Döbereiner: relació entre massa atòmica de certs elements i propietats
1.4 1862 Chancourtois: posa evidència certa periodicitat entre elements
1.5 Aristòtil: quatre elements (aigua, aire, terra i foc)
1.6 1864 Chancourtois y Newlands: anuncien Llei de les octaves
1.7 1869 Meyer: posa evidència certa periodicitat en volum atòmic
1.8 1869 Mendeleïev: primera versió de taula periòdica (63 elements)
2 ORDENACIÓ
2.1 Ordenats per:
2.1.1 Numero atòmic (numero de protons
2.1.1.1 Configuració d'electrons
2.1.1.1.1 Propietats químiques
2.1.1.1.1.1 S'hi reflecteix la llei periòdica de Mendeléiev:
2.1.1.1.1.1.1 Semblança dels elements químics cada cert nombre de nombres atòmics
2.1.1.1.1.1.1.1 Criteri d'ordenació:
2.1.1.1.1.1.1.1.1 Z creixent (nombre atòmic) (nombre protons)
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Col·locació:
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 D'esquerra a dreta
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 De dalt a baix
2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 En ordre creixent del nº atòmic
3 AGRUPACIÓ
3.1 Els element s'agrupen en:
3.1.1 4 blocs (segons configuracions electròniques)
3.1.1.1 7 períodes (fileres)
3.1.1.1.1 18 grups o famílies (columnes)
3.1.1.1.1.1 10 sèries o grups (propietats semblants més generals que famílies)
3.1.1.1.1.1.1 PERÍODES (fileres)
3.1.1.1.1.1.1.1 nombre de capes electròniques que té
3.1.1.1.1.1.1.1.1 Cada nivell dividit en subnivells
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Similars en radi atòmic, energia d'ionització, afinitat electrònica i electronegativitat.
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 GRUPS (columnes)
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Un grup equival a una columna de la taula
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Tenen la mateixa configuració electrònica de la seva capa de valència
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Tenen propietats físiques i químiques similars
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Grup 1: Alcalins
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 2: Alcalino-terris
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2 16: Calcògens
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 17: Halògens
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1 18: Gasos nobles
4 NOMS DELS ELEMENTS
4.1 Origen:
4.1.1 Grec: Hidrogen, heli
4.1.1.1 Llatí: coure (cuprum), ferro (ferrum)
4.1.1.1.1 Mineral: Nitrogen (nitro), Beril·li (beril)
4.1.1.1.1.1 Propietat: Clor (verd, brom (mala olor)
4.1.1.1.1.1.1 Topònims: Gal·li (França, Germani (Alemanya), Polonia, Europi
4.1.1.1.1.1.1.1 Cientifics: Curi, Mendeliev
5 DEFINICIÓ
5.1 La taula periòdica és una representació esquemàtica mitjançant la disposició en una graella o taula dels elements químics.
5.1.1 Proporciona un marc útil per analitzar el comportament químic i és àmpliament utilitzada en química i altres ciències.
Show full summary Hide full summary

Similar

Sistema Internacional de Unidades (SI)
Raúl Fox
Diferencias entre la Química y Física
maya velasquez
QUÍMICA, PASAPALABRA...
JL Cadenas
Apuntes sobre Modelos Atómicos - Rutherford y Bohr
Raúl Fox
La Materia y sus Estados
yurani.2
Estructura atómica
Elvy5
CLASIFICACIÓN DE LA QUIMICA
NATALI GUSQUI
Apuntes sobre Modelos Atómicos - Dalton y Thomson
Raúl Fox
Química analítica
naichu-
Modelos Atómicos
Raúl Fox
CIENCIAS AUXILIARES DE QUÍMICA ORGÁNICA
Luis Carrillo