Conceito de Processo Penal

Hilton Paulo Fig
Mind Map by Hilton Paulo Fig, updated more than 1 year ago
Hilton Paulo Fig
Created by Hilton Paulo Fig over 4 years ago
3
1

Description

Conjunto de normas e principios
Tags

Resource summary

Conceito de Processo Penal
1 aplicacao do direito penal
2 Policia Judiciaria
3 orgaos da justica e auxiliares
4 Processo Penal Constitucional
4.1 Processo Penal Justo
4.1.1 dir de punir do estado x dir de liberd do reu
4.1.2 presuncao de inocencia
4.1.3 vedacao de provas ilicitas

Annotations:

  • vedacao de provas ilicitas
  • convencimento motivado
  • sistema acusatorio
4.1.4 fortalec do MP
4.1.5 forma de proteçao dos direitos fundamentais
5 fontes
5.1 produçao ou material
5.1.1 uniao (privat)
5.1.1.1 dir penitenciario e procedimentos = uniao e estados
5.1.1.2 questoes especificas aos estados (LC)
5.1.1.3 org. judici e custas = estados
5.2 formal ou cognicao
5.2.1 primaria
5.2.1.1 leis, tratados, convencoes
5.2.2 secundaria
5.2.2.1 costumes
5.2.2.2 principios gerais do direito
5.2.2.3 analogia
5.2.2.3.1 auto integracao da lei
5.2.2.3.2 pode ser in malan partem
5.2.2.3.3 n é interpretacao analogica (ou por outro motivo torpe)
5.3 doutrina e jurisprudencia é forma de interpretacao (excec. sumulas vinculantes e controle concentrado)
6 finalidade
6.1 imediata
6.1.1 jus puniendi + tutela dir fund do cidadao
6.2 mediata
6.2.1 paz social e proteçao da sociedade
7 caracteristicas
7.1 autonomia
7.2 instrumentalidade
7.3 normatividade
Show full summary Hide full summary

Similar

Exam 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012 R2
Mike M
Biology -B2
Sian Griffiths
GCSE REVISION TIMETABLE
neharaniga
Using GoConqr to teach Maths
Sarah Egan
English spelling rules
Sarah Holmes
CUENTAS REALES O DE BALANCE
Laura Medina
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
Martin Guzman
SISTEMAS NERVIOSO Y REPRODUCTIVO El sistema nervioso se relaciona con el sistema reproductivo, ya que se recibe la estimulación externa e interna y envía información para preparar al organismo para la reproducción, así las hormonas y los neurotransmisores
Diana Gonzales
MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
Betsaida Xadani Pérez Vásquez
Los SI:Evolución y desarrollo
Luis Arcos
FEDERACIÓN
marta estrada